Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
Email:kohnova.red@plkosmonosy.cz Heslem léčebny jsou 3P: Pomoci Porozumět Postarat se
Město Kosmonosy

      Historie města Kosmonos sahá do roku 1168, kdy je ves tohoto jména darována křižovníkům řádu sv.Jana Jeruzalémského. V 15.století patřily Kosmonosy ke zvířetickému panství. Až do roku 1868 patřily postupně mnoha šlechtickým rodům (Krajířům z Krajku, hrabatům z Hohenlohe, Černinům z Chudenic a dalším). Roku 1868 byly Kosmonosy povýšeny na městys a v roce 1914 na město.


Znak Kosmonos

      Psychiatrická léčebna se nalézá z části v prostorách barokního kláštera, který byl postaven v letech1673 - 1688. Řád piaristů zde v roce 1688 zřídil gymnázium se studentskou kolejí.


Kresba F.B.Wernera z r. 1752 - Pohled na zámek a klášter