Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...
Oddělení terapií vhodně doplňuje léčbu našich pacientů. Oddělení provozuje knihovnu pacientů 

a využívá těchto typů terapií:

Arteterapie

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.


Muzikoterapie

Muzikoterapie pracuje jak se skupinami klientů stejného věkového a mentálního stupně, tak s jednotlivci. Počítá s rozvojem specifických vokálních a instrumentálních hudebních schopností. Aktivní forma muzikoterapie se uskutečňuje v hudebně-pohybových hrách, v elementárních pěveckých a instrumentálních dovednostech s pozitivním působením na psychomotoriku, hravost a tvořivost. Tyto schopnosti a dovednosti pak mohou umožnit talentovaným klientům ovládnutí hry na hudební nástroj či dlouhodobou pěveckou aktivitu včetně prezentace.


Pracovní terapie

Činnost patří k základním sociálním potřebám snad každého člověka. Bez rozdílu zdravotního postižení a věku. Vždyť i staří lidé v různých pečovatelských domech mají své kroužky pletení, háčkování, montují hračky, vyrábí krabičky.

Cílem pracovní terapie je celkové zlepšení kvality života člověka s postižením. Většinou jde o prevenci nebo odstranění některých poruch (porucha chování, neklid, apatie), o zlepšení zdravotního stavu a především o psychickou pohodu.


Hiporehabilitace = psychoterapeutické ježdění

Hiporehabilitace je vhodná léčebná metoda pro široký okruh pacientů. Nerozhoduje jejich věk, stupeň tělesného či mentálního postižení, každému může přinést nejméně radost z krásného partnerství člověk-kůň.


Podrobnosti o využívání těchto druhů terapie v naší léčebně jsou uvedeny na stránkách pod příslušnými odkazy

Pokud byste měli zájem o bližší seznámení s těmito druhy terapií, uvádíme zde odkazy na specializované stránky:
Arteterapie - http://www.arteterapie.cz/
Muzikoterapie - American Music Therapy Association
Pracovní terapie - http://www.mudk.cz/usphajnice/f_terapie.htm
Hiporehabilitace - http://www.hiporehabilitace-cr.com
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru