Oddělení Úvodní stránka       O léčebně      Vzdělávání     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.

U nás se arteterapie využívala od 50. let v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie. V 70. letech vznikla na půdě Psychoterapeutické společnosti ČLS J.E. Purkyně arteterapeutická sekce, založená a vedená PhDr. D. Kocábovou. Sdružovali se v ní zájemci o danou problematiku z různorodých oborů a byly pořádány speciální semináře a dílny. V průběhu 80. let narůstala popularita arteterapie zvláště mezi studenty a absolventy speciální pedagogiky, neboť arteterapie byla začleněna do plánů výuky a počátkem 90. let zásluhou PhDr. M. Kyzoura bylo na Jihočeské univerzitě otevřeno bakalářské studium arteterapie. V roce 1994 vznikla Česká arteterapeutická asociace, jako samostatné profesní sdružení.

V Psychiatrické nemocnici v Kosmonosích se této terapie začíná využívat ve stále větší míře. V areálu Kosmonosy byla v nedávné době nainstalována keramická pec, která umožní využití těchto výtvarných technik v terapii pacientů. V Sadské je keramická pec v provozu již delší dobu. Využívá se i klasických výtvarných postupů kresby a malby.

Všechny tyto činnosti jsou provozovány pod dohledem zkušených terapeutů a profesionálních výtvarníků.