Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Dislokované pracoviště Sadská

Primář MUDr. Pavla Jahodová pavla.jahodova@pnkosmonosy.cz
Spojení: tel. 325594473-4, fax 325594559, e-mail hts@lsadska.cz


Oddělení má kapacitu 81 pacientů a tvoří je dvě budovy v blízkosti lesa a jezera. K areálu patří i velká zahrada, budova pro pracovní terapii a obslužný provoz. Pokoje jsou většinou po třech, výjimečně více lůžkách.
Oddělení přijímá objednané dospělé ženy i muže. Nepřijímají se akutní nemocní ani nemocní bez svého písemného souhlasu. Neléčí se zde tedy stavy spojené s agresivitou, zmateností ani se závislostmi. Budovy nejsou řešeny bezbariérově, proto lze přijímat pouze mobilní pacienty.
Délka pobytu není předem pevně stanovena, řídí se stavem pacienta a obvykle se pohybuje mezi 4-8 týdny. Během pobytu jsou možné pravidelné vycházky a propustky.

Oddělení se organizačně člení do dvou stanic:


Stanice A je zaměřena na léčbu mladších pacientů spíše s neurotickými a reaktivními stavy či osobnostními dekompenzacemi. Nemocní s psychózou mohou být přijati pouze ve fázi vhodné k léčbě na tomto typu oddělení. Ve spektru léčby je farmakoterapie, psychoterapie, režimová léčba komunitního charakteru, arteterapie, nácvik práce na počítačích, fototerapie, relaxace, muzikoterapie. Pacienti tu mají k dispozici internet.Stanice B je určena převážně pro léčbu starších pacientů s počínajícími organickými změnami mozku a afektivními poruchami vyššího věku. Lze přijmout o psychotické pacienty v pozdní fázi onemocnění, pokud svým individuálním profilem odpovídají možnostem takto strukturovaného oddělení. Zaměření je především rehabilitační.

Pro obě oddělení je k dispozici zdravotně-sociální pracovnice, pomáhající s řešením sociálních problémů pacientů. Je tu i rehabilitační pracoviště s možností elektroléčby, magnetoterapie a cvičení v malé tělocvičně.

Praktické informace ohledně náležitostí k přijetí a osobních věcí najdete zde:
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz Nahoru