Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Oddělení Sadská

Primář MUDr.Pavla Jahodová 325 594 473 - 4 pavla.jahodova@pnkosmonosy.cz
Vrchní sestra Marta Štemberová 325 594 473 – 4
606 049 411
marta.stemberova@lsadska.cz
objednávání příjmů 8:00 – 13:00 hod.

Oddělení má kapacitu pro 81 pacientů a tvoří je dvě budovy v blízkosti lesa a jezera. V areálu je velká zahrada. Pokoje jsou většinou třílůžkové. Budovy nejsou řešeny bezbariérově, proto lze přijímat pouze mobilní pacienty.

Oddělení přijímá objednané dospělé ženy a muže. Přijímáme nemocné z celého diagnostického spektra z celé České republiky. Neposkytujeme pouze sexuologickou léčbu a komplexní léčbu závislosti .

Nepřijímáme: stavy spojené s agresivitou, plně imobilní pacienty, nemocné s výraznější či akutní somatickou dekompenzací. Délka léčení se řídí stavem pacienta a obvykle se pohybuje mezi 4 - 8 týdny nebo dlouhodobé v řádu měsíců (možné pravidelné vycházky, propustky, tréninkové pobyty v chráněném bydlení, domovech se zvláštním režimem či domovech důchodců ).

Spolupracujeme se sociálními službami (Fokus, RIAPS, Péče o duševní zdraví atd.).

V rámci aktivizace nabízíme dojíždění na terapeutický program Fokusu Nymburk.

Oddělení je zaměřené na hospitalizace léčebné, psychoterapeutické a resocializační v terapeutické komunitě pacientů od 18 do 65 let. Vhodné pro nemocné všech diagnostických kategorií, zejména poruch nálady, neurotických poruch, poruch osobnosti, ale také k doléčování akutních psychotických onemocnění, zároveň afektivních poruch, psychotických poruch včetně postpsychotických defektů, mentální retardace, organických poruch a demence.

Nabízíme:

  • diagnostiku duševních onemocnění, farmakoterapii, fototerapii
  • psychoterapii: skupinovou, individuální i podpůrnou, nácvik relaxačních technik, psychoedukace
  • konzultace pro pacienty, zákonné zástupce a rodinné příslušníky, řešení sociální situace (spolupráce se zdravotně-sociální pracovnicí) , včetně dopomoci s nalezením dlouhodobého řešení náročné sociální situace, např. umístění do chráněného bydlení, zařízení sociální péče, domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem
  • režimovou léčbu, ergoterapii, arteterapii, biblioterapii, práci s počítačem, klubovou činnost, taneční terapii, pacienti se mohou podílet na organizaci aktivit i drobných prací na oddělení či na zahradě, kognitivní trénink, nácvik sebepéče a soběstačnosti, nácvik vaření, muzikoterapii, canisterapii, práci s počítačem, vedenou klubovou činnost
  • rehabilitace – léčebný a kondiční tělocvik, léčebné masáže, elektroléčba, magnetoterapie
  • ve volném čase možnost sportovního vyžití v areálu či malé tělocvičně (volejbal, ping-pong, boxovací pytel, rotoped atd.), možnost četby, sledování TV, k dispozici je i internetové připojení či počítače a další kulturní aktivity

Praktické informace ohledně náležitostí k přijetí a osobních věcí najdete zde