Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení S11

PrimářMUDr. Martin Bernot 326 715 854 martin.bernot@pnkosmonosy.cz
LékařMUDr. Marie Čapková 326 715 854 marie.capkova@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Eva Bartoníčková 326 715 852 eva.bartonickova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Mgr. Martina Šimonková 326 715 852 martina.simonkova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 850  
Pacientská linka  326 715 944  
Skype odds11@pnkosmonosy.cz

Oddělení S11 se nachází ve 3. patře pavilonu „S“, má 6 pokojů a 26 lůžek. Jde o oddělení následné péče určené pro pacientky převážně v seniu. Problematikou jde o pacientky, které se o sebe vlivem duševní nemoci aktuálně nejsou schopny postarat samy. Přijímáme pacientky na doléčení z příjmových oddělení naší nemocnice, dále po domluvě s ambulantním ošetřujícím lékařem nebo místními komunitními službami z domova nebo místa aktuálního pobytu. Jsme schopni poskytnout i respitní péči při vyčerpání pečovatele.Využíváme dostupné diagnostické a léčebné metody. V rámci multidisciplinárního přístupu a ve spolupráci s rodinou vytváříme individuální léčebný plán, který zahrnuje propuštění do místa s potřebnou mírou podpory. Spolupracujeme s komunitními službami v oblasti (Fokus, CDZ, PDZ, RIAPS, VIDA..).

Potřebujeme, aby byly pacientky samostatně hybné (samy nebo s pomůckou) a neprojevovaly se agresivně. Hospitalizaci je možné domluvit na zadaných kontaktech.Návštěvy   9-11 hod. a 13-16 hod., mimo uvedenou dobu po dohodě s personálem oddělení.
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@plkosmonosy.cz , podatelna@plkosmonosy.cz
Nahoru