Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení S11

PrimářMUDr. Martin Bernot 326 715 854 martin.bernot@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Eva Bartoníčková 326 715 852 eva.bartonickova@plkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Mgr. Martina Abrtová 326 715 852 martina.abrtova@plkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 850  

Oddělení s kapacitou 26 lůžek je orientováno na pacientky nad 65 let bez potřeby intenzivní somatické a ošetřovatelské péče. Převažují nemocné s demencemi a vleklými psychotickými procesy na terénu četných somatických komorbidit. Pacientky jsou přijímány zejména překladem z jiných oddělení PN Kosmonosy ve smyslu následné péče.
Terapie probíhá tak, aby složky medikace, psychoterapie a rehabilitace byly v racionální rovnováze.
Důležitou součástí léčby je podpůrná psychoterapie, pracovní terapie, hiporehabilitace a dalších aktivity.Léčebný režim dne je sestavován tak, aby vyhovoval individuálním nárokům jednotlivých skupin pacientek se zacílením na systematickou rehabilitaci, která je odborně řízena rehabilitační pracovnicí. Za příznivého počasí se rovněž organizují vycházky v parku PN Kosmonosy.
Oddělení disponuje čtyřmi pětilůžkovými a jedním šestilůžkovým pokojem, jídelnou a společenskou místností. Pacientky mohou sledovat televizní program na TV přijímači s velkou obrazovkou.Návštěvy   9-11 hod. a 13-16 hod., mimo uvedenou dobu po dohodě s personálem oddělení.
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@plkosmonosy.cz , podatelna@plkosmonosy.cz
Nahoru