Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení S10

PrimářMUDr. Martin Bernot 326 715 854 martin.bernot@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Jana Krátká 326 715 942 jana.kratka@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Mgr. Pavla Kubicová 326 715 943 pavla.kubicova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 940  
Skype  odds10@pnkosmonosy.cz

Oddělení se zaměřuje na následnou péči zejména o nemocné dlouhodobě trpící schizofrenií, zvláště v její paranoidní a reziduální formě. Rovněž se tu mohou léčit nemocní se schizoafektivní poruchou, někteří závislí na alkoholu a medikamentech, jakož i pacienti s mentální retardací. Ve všech případech jde o pacienty se závažným stupněm duševní poruchy s delším průběhem, kteří jsou již v sice relativně ustáleném stavu, bez velkých aktuálních poruch chování, avšak i přes léčbu prozatím ještě nezpůsobilí k ambulantním formám léčby, mimoústavní komunitní péči ani umístění v sociálním zařízení.
Pacienti mají možnost vycházek do areálu, účasti na terapeutických aktivitách vč. dílen, ateliéru a hiporehabilitace. K dispozici je dále knihovna, kde probíhají i relaxace. Oddělení má prostornou společenskou místnost, která je využívána též o sportovních a kulturních odpoledních a dalších příležitostech.


PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru