Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení S10

PrimářMUDr. Martin Bernot 326 715 854 martin.bernot@pnkosmonosy.cz
LékařMUDr. Marie Čapková 326 715 854 marie.capkova@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Jana Krátká 326 715 942 jana.kratka@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Mgr. Pavla Kubicová 326 715 943 pavla.kubicova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 940  
Skype  odds10@pnkosmonosy.cz
linka pacientů 326 715 949

Je koedukované oddělení následné péče určené pro pacienty
nad 65 let věku s duševním onemocněním (nebo pacienty mladší
s organickým podílem obtíží). Nabízíme léčbu zpravidla v horizontu týdnů se zaměřením na aktivizaci, ergoterapii, socioterapii
a psychoterapii. K léčbě přistupujeme multidisciplinárně
a spolupracujeme s komunitními službami. Má k dispozici 25 lůžek
na 6 vícelůžkových pokojích.

Předpokladem léčby na našem oddělení je samostatná hybnost (byť s kompenzační pomůckou), zachovaná orientace prostředím, vyšší míra zachované péče o sebe a kompenzovaný tělesný stav.
Kontraindikací je akutní symptomatika, která by znemožňovala kolektivní soužití. Po zaléčení je v plánu návrat do původního sociálního prostředí nebo do jeho blízkosti.

Vhodná je naše péče především pro pacienty, kteří potřebují léčbu duševního stavu a sami tuto potřebu nahlížejí,
a to v klidnějším prostředí ve srovnání s akutním příjmovým oddělením.


PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru