Pro odborníky
O nemocnici Oddělení Pro veřejnost Kontakty Aktuality Úřední deska

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé

zveme Vás na psychiatrické sympozium Hlavolam XII , které se bude konat dne 1.10.2020 v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.

Pro zájemce je od 12,15 hod. připravena prohlídka nemocnice s odborným výkladem a prodejní výstava výrobků pacientů.

Program sympozia zahájíme v 13:00 hod. krátkými přednáškami dle přiloženého programu. Podrobný program – ke stažení.

Po skončení přednášek Vás zveme na občerstvení.

On-line registrace byla již ukončenaV případě mimořádné epidemiologické situace si pořadatel vyhrazuje právo snížit počet účasníků sympozia. Již přihlášený účastník bude vyrozuměn o zrušení jeho registrace a již uhrazený poplatek bude vrácen.


Konferenční poplatek činí 350,-- kč. Uhraďte prosím:

      - na číslo účtu 7532181/0710, VS 9, KS 558, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
      - přímou platbou na pokladně nemocnice
      - v den konání výjimečně na místě.

Registraci Vám potvrdíme na email či telefon do týdne, následně žádáme o uhrazení poplatku za sympozium.

Místa garantujeme do naplnění kapacity sálu.

V případě odhlášení do 13.9.2020 Vám poplatek zašleme zpátky.
Odhlásit se můžete ne e-mailové adrese veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz

Sympozium je určeno pro odbornou veřejnost, je pořádáno dle Stavovského předpisu ČLK č.16, je zařazeno do celoživotního vzdělávání a garantováno ČLS JEP (6 kredity)) AKP (4 kredity), ČAS (4 kredity), ČAA (4 kredity).

Součástí sympozia je pořizování fotografického a audiovizuálního záznamu.
Těšíme se na setkání s Vámi v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy!

                                                                                Ředitelka nemocnice ing.Dana Kolářová, MBA
                                                                               Odborný garant sympozia prim. MUDr. Veronika Kotková

Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:
Generální sponzor:
    Janssen
Hlavní sponzor:
    Aurovitas spol.s.r.o.
    VIPHARM Slovakia s.r.o., organizační složka CZ
    Zentiva k.s.
Sponzoři:
    Accord Healthcare s.r.o.
    Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
    DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
    Lundbeck Česká republika s.r.o.
    Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
    Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz Nahoru