Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
Email:sekretariat@plkosmonosy.cz Heslem léčebny jsou 3P : P omoci P orozumět P ostarat se

Informace pro odborníky v psychiatrii
Program
    
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

     zveme Vás na psychiatrické sympozium HLAVOLAM II, které se bude konat dne 14.10.2010 v Psychiatrické léčebně Kosmonosy.

Pro zájemce je od 14,00 hod. připravena prohlídka léčebny s odborným výkladem a prodejní výstava výrobků pacientů.

Program sympozia zahájíme v 16,15 hod. Kolegové z psychiatrie a z jiných oborů Vás seznámí v krátkých sděleních s diagnostikou, léčbou i prevencí v rámci celostního pojetí medicíny.

Po skončení přednášek Vás zveme na občerstvení.

Sympozium je určeno pro odbornou veřejnost, je ohodnoceno 3 kredity ČLK JEP, 4 kredity AKP a 4 kredity ČAS v rámci celoživotního vzdělávání.

Těšíme se na setkání s Vámi v Psychiatrické léčebně Kosmonosy!

                         Ředitelka léčebny ing.Dana Kolářová, MBA
                         Odborný garant sympozia prim. MUDr. Veronika Kotková


Generálním sponzorem sympozia HLAVOLAM II je: Medicom International
Hlavním sponzorem sympozia HLAVOLAM II je: Jansen-Cilag
Dalšími sponzory jsou:
                 
                   


Případné zrušení registrace můžete provést na adrese K-20-detox@seznam.cz