Aktuality
O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Kontakty Aktuality Úřední deska

Návštěvy

Návštěvy se povolují za podmínky, kdy návštěva musí předložit na oddělení:

 • potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění Covid (max. 180 dnů)
 • potvrzení o alespoň první dávce očkování (21 dní po podání)
 • Ag nebo PCR test ne starší 48 hodin.

 • Tyto podmínky se vztahují i na návštěvy dětí (pouze děti do 2 let se netestují).
  Lze vedle potvrzení vyžádat i OP (kontrola totožnosti uvedené v potvrzení).

  Oddělenítelefon
  Pavilon A
  A9 Návštěvy na oddělení jsou povoleny po předložení: °Potvrzení o prodělaném onemocnění Covid (max.180 dnů) °PCR test 7 dnů °Antigenní test 72 hodin °Potvrzení o druhé dávce (14 dní po podání) °Samotest zakoupený v lékárně provedený přímo na oddělení 326 715 930
  A12 Návštěvy jsou povoleny za podmínek - potvrzení od lékaře o prodělaném Covid onem. (max 180 dní), nebo s certifikátem o první dávce očkování + 21 dní, potvrzení o negativním PCR testu,Ag.testu. Pokud možno využívat venkovních prostor, nebo návštěvní místnost- 1x navštěva max. 20minut. Návštěvy se týkají nejbližší rodiny. 326 715 840
  A14 zakázány 326 715 960
  A16 Návštěvy jsou zakázány! 326 715 860
  Pavilon B
  B1 návštěvy povoleny s potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění Covid / max. 180 dnů/ nebo s certifikátem o první dávce očkování / 21 dní po podání/ nebo negativní antigenní test starý nejdéle 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dnů/ potvrzení s sebou/. vztahuje se i na děti starší 2 let. 326 715 800
  B2 individulálně po dohodě s ošetřujícím lékařem, informace o povolených návštěvách je nutné telefonicky ověřit 326 715 810
  B3 Návštěvy na oddělení jsou povoleny pouze po předešlé telefonické domluvě s lékaři. Za dodržení těchto podmínek: potvrzení od lékaře o prodělaném Covid onem. (max 180 dní), nebo s certifikátem o první dávce očkování + 21 dní, potvrzení o negativním PCR testu, Ag. testu. Pokud možno využívat venkovních prostor, v návštěvní místnosti může být přítomna pouze jedna návštěva max. 20minut.Prosím dodržujte pravidlo 3R. Zřízena tel.linka pro volání příbuzných pacientům: 730 179 471. Po předešlé telefonické domluvě možnost spojení přes Skype s Vašim blízkým: oddb3@pnkosmonosy.cz 326 715 820
  B5 návštěvy zakázány 326 715 830
  Pavilon K
  K20 Návštěvy se povolují za podmínky, kdy návštěva musí předložit na oddělení: certifikát o očkování / potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění Covid (max. 180 dnů) / potvrzení o alespoň první dávce očkování (21 dní po podání) / potvrzení o negativním PCR nebo Ag testu (ne starším 48 hodin). Doporučujeme využívat venkovní prostory v areálu nemocnice. Za nepříznivého počasí je možné využít návštěvní místnost v časovém limitu max. 20 minut. (1 pacient s nejbližší rodinou) 326 715 950
  K22 Návštěvy jsou zakázány 326 715 970
  Detox návštěvy jsou zakázány 326 715 959
  Pavilon S
  S6 NÁVŠTĚVY POVOLENY POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S LÉKAŘEM ODDĚLENÍ.NÁVŠTĚVA MUSÍ BÝT OČKOVÁNA 1.DÁVKOU VAKCÍNY X COVID( 22 DNÍ PO PODÁNÍ),2. DÁVKOU +14 DNÍ, NEBO PCR TEST( 7 dní) ANTIGENNÍ TEST(NE STARŠÍ 72 HODIN), NEBO PRODĚLANÝ COV-19( MAX.180 DNÍ)MOŽNOST SAMOTESTU Z LÉKÁRNY, PROVEDE SE NA ODDĚLENÍ- S SEBOU SVŮJ VLASTNÍ RESPIRÁTOR.V NÁVŠTĚVNĚ PRO PACIENTY POUZE JEDNA RODINA. TERMINÁLNÍ STAVY PACIENTŮ PO DOHODĚ S PRIMÁŘEM ODDĚLENÍ. NUTNÉ DODRŽET POKYNY SESTER A LÉKAŘE. 326 715 938, 976
  S7 návštěvy nejsou povoleny 326 715 910
  S8 Návštěvy jsou povoleny s certifikátem o očkování - Covid 19, 2 dávky +14 dnů, potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění Covid 19(max. 180 dnů), nebo negativním PCR testem platnost 7 dnů, Ag testem- ne starším 72 hod., nutné je potvrzení z testovacího centra, nebo zaměstnavatele. Platí i pro děti od 2 let. Ve vnitřních prostorách max. 2 osoby. Dodržovat pravidlo 3R. 326 715 900
  S10 Návštěvy povoleny s potvrzením o 1.dávce očkování/22 dní po podání/ nebo 2.dávce/14dní po podání/ S potvrzením o negativním PCR/ne starší 7dnů/ nebo antigenním testu/ne starší 72 hodin/,potvrzení o prodělaném onem.Covid 19 /max.180dnů/Samotest zakoupený v lékárně, provedený přímo na oddělení. Kontakt na Skype na odd. S10 : odds10@pnkosmonosy , lze využít po předchozí tlf. domluvě. Prosím dodržujte vždy pravidlo 3R . 326 715 940
  S11 Návštěvy jsou povoleny s certifikátem o očkování Covid - 22 dní po první dávce nebo negativním PCR test 7 dnů, Ag testem-72 hod.,samotest zakoupený v lékarně provedený přímo na odd., nebo potvrzení od lékaře o prodělaném onem.Covid (max. 180 dnů). Tyto podmínky se vztahují i na děti od 2 let. Ve vnitřních prostorách max. 2 osoby. Dodržovat pravidlo 3R. Pacientská linka: 326715944. Možnost skypování po předchozí telefonické domluvě. Skype adresa: odds11@pnkosmonosy.cz 326 715 850
  Pracoviště Sadská
  Sadská zakázány. 325 594 473, 474