Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení K22

PrimářMUDr. Veronika Kotková 326 715 801 veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz
LékařMUDr. Jana Dudová 326 715 971 jana.dudova@pnkosmonosy.cz
Psycholog   326 715 974  
Staniční sestra Ivana Zástěrová 326 715 972 ivan.zasterova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Bc. Radka Dokoupilová326 715 973 radka.dokoupilova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 970  


Oddělení s kapacitou 39 lůžek je orientováno především na pacientky na 65 let bez potřeby intenzivní somatické a ošetřovatelské péče. Zaměřuje se na mentálně rehabilitační a částečně somaticky rehabilitační program u nemocných vyššího věku s psychotickými procesy a demencemi. Pacientky jsou obvykle přebírány z jiných oddělení PN Kosmonosy.
Oddělení disponuje čtyřmi pokoji po sedmi lůžkách, dvěma pokoji po čtyřech lůžkách a jedním trojlůžkovým pokojem.
Kromě medikamentózní léčby se probíhá pracovní terapie a podpůrná psychoterapie v malých skupinách. Nemocné se mohou zúčastnit hiporehabilitace, canisterapie, kurzů vaření, keramiky, nácviku relaxace a hrát stolní tenis. Trénink kognitivních funkcí probíhá pod vedením psychologa souběžně ve čtyřech skupinách se vzrůstající obtížností; užívá se rovněž reminiscenční terapie.
Na programu jsou rozcvičky, kondiční cvičení a míčové hry; denně probíhá rehabilitace pod odborným dohledem rehabilitační pracovnice. Potřebám nemocných slouží dvě jídelny a dvě společenské místnosti vybavené TV přijímači a CD přehrávačem.

Návštěvy jsou možné denně dopoledne od 09.30 hod. do 11.00 hod., odpoledne od 13.00 hod. do 17.00 hod., v jiné době po dohodě s personálem oddělení. Během návštěv je možné účastnit se odpoledního občerstvení na oddělení.

PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz