O nemocnici       Pro odborníky      Vzdělávání     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...
Základní mezníky vývoje PN Kosmonosy

14. únor 1866 – Český Zemský sněm rozhoduje o zřízení ústavu jako filiálky pražského Zemského ústavu pro choromyslné (Kateřinky) pro chronické pacienty v Kosmonosích.

27. duben 1869 – Přijetí prvních pacientů převezených z Prahy po dokončení přestavby budovy bývalé textilní továrny, původně piaristického gymnázia z roku 1694.

1895-1910 - Rozsáhlá výstavba dalších budov a modernizace sítí, vznik areálu ústavu.

1. červenec 1897 – Osamostatnění a vznik plnohodnotného psychiatrického ústavu s vlastní spádovou oblastí.

1938 – Dokončeno zvýšení pavilonů K a K1 o patro.

1939 – Plán výstavby dalších pavilonů na dnešní louce severně od stravovacího provozu. Ze zřejmých důvodů se tyto plány neuskutečnily.

29. červen 1940 – Vynětí ze sítě psychiatrických ústavů a pověření jinými úkoly – koncentrací všech němec-kých pacientů z Čech.

1941-1942 – Počátky elektrošokové léčby a vybudování laboratoře.

1946-1947 – Nové vynětí ze sítě a využití ústavu pro účely odsunu německého obyvatelstva.

1948 – Restituce původní funkce i spádové oblasti, naplnění zmenšeného ústavu pacienty.

1962 – Přijat první pacient do sanatoria v Sadské, tehdy součásti pražské psychiatrické kliniky.

1964 – Po vystřídání několika zřizovatelů a názvů se tehdejší Psychiatrická léčebna Kosmonosy stává zařízením středočeského Krajského ústavu národního zdraví (KÚNZ).

polovina 60. let – Založeno Diagnostické jádro s odbornými ambulancemi a konziliáři.

12. 5. 1975 – Vznik linky důvěry, v pořadí čtvrté na dnešním území ČR.

1976 – Sadská připojena ke kosmonoské léčebně jako jeho detašované pracoviště.

80. léta – První výstavba po půl století: nehezké svépomocné přízemní přístavby k zadním traktům pavilonů A a B.

1992 – Psychiatrická ambulance a oddělení závislostí v Žižkově ulici v nově získaném objektu po odchodu sovětské okupační armády.

1998-1999 – Rekonstrukce administrativní budovy (tzv. „Úřední dům“) se soustředěním veškerých řídících a administrativních činností.

2001 – Tímto rokem nastává z pohledu vývoje ústavu již současnost s rozsáhlými opravami, kultivací prostředí a proměnou z léčebny na nemocnici, otevřenou novým trendům ve smyslu reformy psychiatrie.

2013 – Přejmenování na Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy k vyjádření těchto vnitřních i vnějších posunů v pojetí psychiatrické péče.

Více o historii PNK se dozvíte v následujících dokumentech.
Dějiny PNK do r. 1950
Lékaři pracující v PNK do r. 1950
Nelékařští pracovníci pracující v PNK do r. 1950

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz Nahoru