Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality
MUDr. Jitka Šturmová
Absolventka 3. lékařské fakulty v oboru magisterském - všeobecné lékařství s preventivním zaměřením. Dále absolvovala Pedagogickou fakultu HK v oboru bakalářském - Speciální pedagogika, výchovná práce ve speciálních zařízeních. Jezdecké zkušenosti sbírala několik let při hodinách rekreačního ježdění Jezdeckého klubu dostihového závodiště Pardubice pod vedením MUDr. Matouška. Po studiích nastoupila do zaměstnání Psychiatrické nemocnice Kosmonosy jako lékař, aktuálně na příjmovém gerontopsychiatrickém oddělení pro ženy B3. Díky celoživotní zálibě v jezdectví a práci s klienty se začala věnovat hodinám hiporehabilitace pro resocializační oddělení K20, sebevzdělávání a rozvoji v tomto oboru. V Hipocentru působí od roku 2013.

Má ráda - léto, dobré jídlo, cestování

Nemá ráda - neupřímnost, násilí

Životní krédo: „spokojený život pro mě a mé blízké“
Zdenka Vlková - terapeutka.
Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi v oboru všeobecná sestra. V současnosti studuje adiktologii na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006-2008 pracovala na příjmovém mužském oddělení Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. Po kratší praxi ve všeobecném zdravotnictví nastoupila zpět do Psychiatrické nemocnice Kosmonosy na oddělení léčby závislosti, kde je již třetím rokem. Hipoterapii se věnuje od roku 2013, pracuje s  pacienty z oddělení léčby závislostí.

Má ráda - humor, čokoládu

Nemá ráda - zimu

Životní krédo: nic se nejí tak horký, jak se to uvaříMgr. Kateřina Klečková terapeutka.
Vystudovala jednooborovou psychologii na PF JU v Českých Budějovicích a na PVŠPS v Praze. Je v předatestační přípravě na klinickou psychologii a je frekventantkou výcviku v psychoanalytické psychoterapii. Jako dobrovolník pracovala s mentálně postiženými lidmi, se sociálně znevýhodněnými dětmi a s obyvateli domova pro seniory. V profesní sféře vyzkoušela pozici asistentky v chráněném bydlení pro schizofreniky a pozici vězeňského psychologa. V PN pracuje od dubna roku 2015 jako psycholog nejprve na odd. K22 a S11 (chronická gerontopsychiatrická oddělení) a nyní na oddělení B3 (příjmové gerontopsychiatrické odd.). Od té doby se věnuje hiporehabilitaci se seniory. V současné době se podílí na vedení koedukované skupiny pro seniory z příjmových gerontopsychiatrických oddělení. Při práci se seniory využívá, krom obvyklých metod, i dobrou náladu a legraci.

Co má ráda - knihy, dobré jídlo, lidi a zvířata

Co nemá ráda - zimu, násilí, broskve a televizi

Její životní krédo - Pravda je omyl.Mgr. Michaela Svečulová - terapeutka.
Absolvovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Od začátku roku 2016 pracuje v PN Kosmonosy na ženských gerontopsychiatrických odděleních K22 a S11, kde se věnuje taky hiporehabilitaci, ve které je nováčkem. V období studia absolvovala výcvik Komplexní krizové intervence. Pracovala v sociálních službách se seniory, jako osobní asistentka s lidmi se zdravotním postižením a byla součástí týmu pro tvorbu skupinových tematických aktivit pro děti v Rodinném centru. Podílela se na organizaci studentského celoevropského kongresu v  roce 2015. Michaela je v předatestační přípravě pro klinickou psychologii a její prioritou je započetí psychoterapeutického výcviku. V práci s lidmi je pro ní důležitý respekt a lidský přístup. Aktuálně se přesunula na gerontopsychiatrické příjmové oddělení ženy B3 a s tímto odd. vede i hodiny hiporehabilitace.

Má ráda - jídlo, flamenco, orientální tanec, jógu a zvířata.

Nemá ráda - bezohlednost, arogantnost a lidskou hloupost.

Životní krédo: Tvůj život je jen tvůj, nikoho jiného, proto následuj své sny.Mgr. Eliška Kadlecová terapeutka.
Absolventka jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci. V PNK pracuje od srpna 2015 na gerontopsychiatrickém odd. A13 a odd. Intenzivní psychiatrické péče B2. Se svými pacienty se věnuje hiporehabilitaci v rámci koedukovaných skupin s odd. B3.
Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku ve skupinové psychoanalytické terapii, absolvovala kurzy zaměřené na komunikaci a práci s lidmi v krizi.

Co má ráda - dobrou společnost, dobré jídlo, kulturu, sport a umění - in-liny, angličtinu.

Co nemá ráda - když ztrácí nadhled :)

Její životní krédo - Netrap se tím, co nemůžeš změnit.
Lucie Pospíšilová terapeutka.
Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi. Aktuálně se účastní specializačního kurzu v psychoterapeutických přístupech v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně. V hipocentru pracuje 5 let, věnuje se pacientům z gerontologických oddělení. Pracuje s těmito klienty velmi trpělivě s velkou dávkou empatie a vstřícnosti. O svých klientech s oddělení A14 říká: „To je můj DREAM TEAM!“.

Co má ráda - když se stále něco děje, lyžování, brusle - in-liny, angličtinu.

Co nemá ráda - nefungující komunikaci mezi lidmi.

Její životní krédo - „Dej každému dnu šanci, aby byl lepší než ten předchozí.“Emilie Jandová - pomocník cvičitele koní.
Absolventka Středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou, nástavba na Integrované střední zemědělské a technické škole v Mladé Boleslavi – maturita, je držitelkou jezdecké licence, v hipocentru pracuje 3 roky. Aktivně pomáhá Kamile Petrové při výcviku a přípravě koní pro potřeby terapie. Podílí se na vodění koní a spolupráci s terapeutem při terapeutických hodinách. Míla, (jak se jí ve stáji nejčastěji říká) velmi citlivě pracuje se všemi koňmi. Pro její práci je charakteristický klid a rozvaha, s kterou zvládá všechny svoje úkoly.

Má ráda - své dítě a svého koně, ostatní zvířata, podzim a čokoládu.

Nemá ráda - hypotéku, lidskou blbost.

Životní krédo: „Když nečekáš nic dobrého, tak nečekej…“Katka Frančeová - pomocnice cvičitele koní a ošetřovatelka koní.
Kateřina Frančeová, vystudovala střední zdra-votnickou školu v Mladé Boleslavi, dlouhá léta se věnuje koním. Majitelka jezdecké licence, působila v JO Podlázky a JK Sobotka. Do Hipocentra PL Kosmonosy nastoupila v květnu 2011 na místo ošetřovatelky koní. V Hipocentru PL Kosmonosy není úplným nováčkem, od roku 2004-2005 zde působila v pozici majitelky koně, který byl zařazen do terapie. Dobře zná provoz a činnosti zdejšího Hipocentra. Velmi dobře se zapojila do práce i do zdejšího kolektivu. Její práci dominuje klid a smysl pro humor.

Má ráda - klid a pohodu + řízek s bramborovým salátem

Nemá ráda - zimu!!!

Životní krédo: „Když nechci, tak nemohu!“Pavla Vitmajerová - hlavní terapeutka.
Absolventka Střední zdravotnické Školy v Táboře, specializace v oboru psychiatrie, dvouletý psychoterapeutický výcvik v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Aktuálně si rozšiřuje své psychoterapeutické vzdělání v pětiletém výcviku v integrativní psychoterapii na Skálově institutu v Praze, 15 let praxe na psychiatrii a kvalifikace v adiktologii. V Hipocentru působí jako terapeutka 3 roky. Od ledna 2009 je hlavním terapeutem Hipocentra PL-Kosmonosy. Pracuje s pacienty ze sexuologie a s pacienty z oddělení pro léčbu závislostí. Na problematiku závislostí v PPK se úzce specializuje, několikrát již na toto téma přednášela a v současné době vychází její seriál o závislostech v PPK v rámci časopisu Hiporehabilitace. Tyto články jsou i součásti odborných publikací webových stránek pro milovníky koní Equichannel. Specifické pro vedení jejich terapeutických hodin je direktivnější způsob vedení pacientů v kombinaci s její vřelou a mateřskou osobností.

Má ráda - své děti, zvířata, svou práci a muže jižanského typu.

Nemá ráda - stres!!!!

Životní krédo: „Když nejde o život, tak jde o …“
Jitka Bergmannová - terapeutka.
Absolventka Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi, zdravotní sestra s dlouholetou praxí s koňmi, 7 let praxe na psychiatrii. Má bohaté zkušenosti v práci s klienty z doléčovacích a resocializačních oddělení. V říjnu letošního roku to bylo již 6 let, které pracuje jako aktivní hipoterapeutka. Aktuálně se věnuje při hodinách terapeutického ježdění psychoterapeutickému oddělení s širokým spektrem diagnóz. Hiporehabilitační hodiny vede velmi trpělivě, s velkou mírou empatie. Aktivně se podílí na vymýšlení nových her a cvičení pro své klienty.


Má ráda - svou dceru, ruční práce všeho druhu a koně.

Nemá ráda - nesnáší drožďovou polévku.

Životní krédo: „Nebát se zkusit nové věci, všechno je jednou poprvé…“
Nahoru