Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Jezdecké hry . . .

Ve středu 24.6.2015 se konal již 12.ročník Jezdeckých her, které pořádalo Hipocentrum PN Kosmonosy. Letošní ročník se nesl v duchu Pirátů z Karibiku, ... celý článek
Konference . . .

Dne 5.11.2013 proběhl v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy IV. ročník odborné konference o hiporehabilitaci – Psychoterapie pomocí koní, pořádané ve spolupráci s Jezdeckým oddílem Kněžmost. Konference byla již druhý rok mezinárodní a součástí projektu Selfexperience in European qualification Framework for practice and trainig in animal mediated assistence and therapy (AMAT).
Na programu konference bylo šest přednášek z oblasti vývoje a historie oboru, představení vznikající brožury o sebezkušenosti pomocí koní, ukázka několika videosekvencí, které budou využity ve vznikajícím odborném filmu v rámci výše uvedeného projektu a zajímavé poznatky z etologie koní. V rámci tohoto příspěvku bych chtěla poděkovat všem přednášejícím. Z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy, PhDr. Václavu Jílkovi a Mgr. Markétě Peldové, za velmi pěknou přednášku z oblasti využití koní v gerontopsychiatrii. Našim tuzemským hostům: z Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod paní MUDr. Andree Maškové za aktuální informace o vzdělávání v oboru PPK, dále z Psychiatrické nemocnice Bohnice Mgr. Daniele Münichové, za výstižné shrnutí oboru PPK, z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhřiněvsi Ing. Jitce Bartošové, PhD za další velmi zajímavé informace z etologie, které velmi dobře navazují na poznatky z psychoterapie pomocí koní. Dále velké poděkování patří našim zahraničním hostům: PhDr. Stanislavě Tílešové, PhD za působivou přednášku o sebezkušenosti pomocí koní a Mgr. Lence Kňazovické, PhD za velmi výstižný výklad videosekvencí.
Celkově se celá konference i přes mnoho změn, které se odehrály na poslední chvíli, z mého pohledu vydařila. Průběh přenášek byl plynulý, prezentovaná témata na sebe dobře navazovala a přinášela mnoho důležitých odborných sdělení. Organizace konference proběhla, opět díky týmu Hipocentra Psychiatrické nemocnice Kosmonosy pod vedením Kamily Petrové, bez chybičky, za což celému týmu patří velký dík.
V neposlední řadě děkuji i vedení Psychiatrické nemocnice v Kosmonosích za podporu realizace konference.

za organizační tým PhDr. Černá Rynešová
Dopoledne s koňmi a psi v hipocentru - pro pacienty K22
Ve středu 18.5.2011 jsme pro pacienti oddělení K22 uspořádali dopoledne s koňmi a psi. Pacienti se vozili na voze taženým koňmi a mohli si hladit psy. Takto akce se setkala s velkým ohlasem. Mohla se uskutečnit díky vstřícnému personálu z K 22, který byl ochoten pacienty do hipocentra doprovodit a pomoci jim při nastupování do vozu.


Hipocentrum v pořadu TEP 24 ...
30.4.2011 uvedla ČT24 pořad TEP, který se zabýval hiporehabilitací.
V tomto pořadu se představilo i naše hipocentrum.
Příspěvek lze najít v archivu ČT24.

Nahoru