Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

PhDr. Petra Černá Rynešová - odborný garant pro PPK v PN Kosmonosy.
Klinická psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále specializační kurz LPPJ pro využití hiporehabilitace v psychologii a psychoterpii při Masarykově univerzitě v Brně. Psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Má dlouholeté zkušenosti s koňmi a jezdectvím, držitelka jezdecké licence. Zakladatelka praktické terapeutické práce v hipocentru. Má bohaté praktické zkušenosti v pozici terapeuta s širokým diagnostickým spektrem pacientů psychiatrické léčebny - autorka metodiky, podle níž zdejší hipocentrum pracuje. V hipocentru s 2 letou přestávkou působí od roku 2002.

Má ráda - koně, rodinu, příjemné zážitky a když můžu něco tvořit.

Nemá ráda - drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení.

Životní krédo: „Vždy se dá najít smysl, jen člověk musí chtít…“Kamila Petrová - vedoucí hipocentra a hlavní cvičitel koní..
Absolventka Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem, držitelka jezdecké licence, absolventka DPS SPPG (doplňkové studium speciální pedagogiky) na PedF UK v Praze, 29 let praxe u koní - ošetřovatelka koní v chovech noriků a huculů, vedoucí dětských jezdeckých táborů, 4 roky práce cvičitele koní v Hamzově odborné léčebně Luže - Košumberk.
Svědomitě se věnuje výcviku a přípravě koní pro terapii. Aktivně se podílí na průběhu terapeutických hodin, kde důsledně a laskavě vede koně pro co nejlepší průběh terapie. Kamila s koňmi pracuje s velkou dávkou entuziasmu a věnuje se jim i nad rámec svých pracovních povinností ve svém volném čase.
Členka pracovní skupiny TVK v České republice, členka komise pro zkoušky hiporehabilitačních koní a aktivní členka výboru ČH V Hipocentru působí od roku 2006.

Má ráda - sníh, mráz a sluníčko.

Nemá ráda - horko, hloupé lidi.

Životní krédo: „Vždy může být hůř.“Mgr. Markéta Holasová - terapeutka.
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. V PN Kosmonosy pracuje od poloviny roku 2013.V letech 2013 – 2015 se věnovala zejména hiporehabilitaci se seniory pro gerontopsychiatrická oddělení B3, A13 (koedukované skupiny) a oddělení K22, S11. Od roku 2014 doposud vede jednou týdně skupinu pacientů z oddělení S9 - Sexuologické oddělení muži. Markéta je v předatestační přípravě pro klinickou psychologii, absolvovala psychoterapeutický výcvik v dynamickém směru s důrazem na celostní – psychosomatický přístup a výcvik v komplexní krizové intervenci. Po gerontopsychiatrických odděleních působila 2 roky na psychoterapeutickém oddělení K20 a Detoxu K20, aktuálně pracuje na příjmovém oddělení pro ženy B1.

Má ráda - život

Nemá ráda - koprovou omáčku

Životní krédo: Z čeho nelze si dělat srandu, nelze brát vážně.Irena Nekolová - terapeutka.
Absolventka Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi, specializace v oboru psychiatrie, dvouletý psychoterapeutický výcvik v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 26 let praxe na psychiatrii, zakládající člen Hipocentra v PN Kosmonosy. Má praxi s širokým diagnostickým okruhem pacientů. Aktuálně se věnuje při terapeutickém ježdění práci s klienty z přijímacích oddělení a z oddělení pro závislosti a ochranné léčby. Své hodiny vede velmi flexibilně a kreativně, stále vymýšlí nové hry a soutěže. Velmi citlivě se přizpůsobuje požadavkům jednotlivých pacientů.

Má ráda - svého psa, pohodu a dobré jídlo.

Nemá ráda - setkání s blbcem.

Životní krédo: „Kdo nezažil neuvěří.“
Lenka Pelikovská - terapeutka.
Střední odborné učiliště Vysoké nad Jizerou (obor chovatel), studium Frýdlant SZeŠ (asistent pedagoga a pedagog pro volný čas). Absolventka dvouletého psychoterapeutického výcviku v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně.
V Hipocentru začala pracovat v říjnu 2009. Pro svůj mateřský přístup a trpělivost se specializuje na práci s chronickými pacienty z oddělení A14 . Od listopadu 2018 začala pracovat s pacienty z oddělení A13.

Má ráda - spravedlnost, svou rodinu, děti, zvířata a žít život na plno.

Nemá ráda - nespravedlnost, aroganci.

Životní krédo: „Nikdy nedělej druhému to co, nechceš, aby udělal on tobě…“Ivana Mahrová - asistentka terapeuta.
Původní vzdělání Střední odborné učiliště v Lysé nad Labem v oboru dámská krejčová. Zdravotnické vzdělání - ošetřovatelka, 8 let praxe na psychiatrii. Dále kurz sportovní, reflexní a relaxační masáže. V Hipocentru se věnuje práci s klienty z lehčích chronických oddělení, převážně dlouhodobě hospitalizovaných v nemocnici. Velmi úspěšně pracuje s klienty, kteří do hipocentra docházejí i několik let. Její práci dominuje velká míra trpělivosti a empatie, je velmi vstřícná k potřebám jednotlivých klientů. Její doménou je precizně propracovaný soubor protahovacích cvičení na hřbetě koně. Od roku 2003 pracuje v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a od roku 2006 působí v Hipocentru PNK.

Má ráda - sluníčko, velké teplo a zvířata.

Nemá ráda - když padají trakaře, počítač.

Životní krédo: „Nečekej mnoho a nebudeš zklamán.“Marie Šerá - pomocnice cvičitele koní a ošetřovatelka koní.
Marie Šerá je absolventkou středního odborného učiliště Horky nad Jizerou. Koním se věnuje od roku 1997. V roce 2003 začala pracovat v Hipocentru PL Kosmonosy jako ošetřovatelka koní. Od roku 2006 do roku 2012 byla na mateřské dovolené. Od začátku roku 2013 se opět vrátila do funkce ošetřovatelky koní. Ve volném čase se věnuje chovu psů. Pro její práci je dominantní klid, rozvaha a dobrá nálada.

Má ráda - společnost lidí se stejnými zájmy

Nemá ráda - faleš

Životní krédo: „Zbytečně se nerozčiluj!“

Milan Veselý - cvičitel koní a hlavní technik pro provoz hipocentra.
Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mladé Boleslavi, obor silnoproud. Dále postgraduální studium na energetickém institutu v Praze. Držitel jezdecké licence a cvičitelského průkazu od roku 1966, aktivně působil dlouhá léta v jezdeckém klubu TJ AUTO ŠKODA v Mladé Boleslavi. Účastnil se parkurových soutěží do stupně „S“. Je velkou oporou hipocentra, zajišťuje z velké části technický provoz hipocentra. Aktivně se podílí na modernizaci zázemí stáje a jeho velkou zásluhou je přizpůsobení staré kotelny na krytou jízdárnu, která je v zimních měsících nepostradatelnou pro průběh terapie a přípravu koní. Svědomitě řídí pracovní terapii dobrovolníků z řad pacientů léčebny. Aktivně se podílí na tréninku a přípravě koní. Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mladé Boleslavi, obor silnoproud.


Má rád - když se práce daří, plachtění, koně a pohodu u kávy nebo podvečerního grilování s dobrými přáteli.

Nemá rád - závist a nepřímé pokrytecké jednání.

Životní krédo: „Když se práce daří, tak se dobře žije…“Martina Chládková - terapeutka.
Absolventka Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi, specializace v oboru psychiatrie, dvouletý psychoterapeutický výcvik v Národním centru ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Je držitelkou certifikátu Výklad karet.
V roce 208 ukončila studium certifikovaného kurzu Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní v PN Havlíčkův Brod.
V Hipocentru vede od roku 2014 pacienty z oddělení K20, modrou skupinu. Jejím hodinám dominuje klid a spousta různých úsměvů.

Má ráda - knedlo -vepřo-zelo , aerobic, sport všeobecně – kolo ,plavání… Jsou pro mě zajímavé výklady snů a jejich význam.

Nemá ráda - zimu

Životní krédo: Vesmír vždy stojí při nás, když jdeme za svými sny, jakkoli hloupé by se mohly zdát. Jsou to naše sny a jenom my víme, jakou cenu za ně platíme.


Kateřina Šrajerová - terapeutka.
Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mladé Boleslavi. Po maturitě pokračovala na VŠ Ústav zdravotnických studií v Liberci, kterou nedokončila ze zdravotních a osobních důvodů. Poté praxe v Klaudiánově nemocnici na chirurgicko-traumatologickém oddělení JIP v rozsahu 2 roky. V polovině roku 2009 nastoupila do PN Kosmonosy na oddělení K20-detox pro detoxifikační léčbu. Kateřina usiluje o vzdělání v oblasti psychoterapie a dále v oboru hiporehabilitace při léčbě duševních onemocnění. V Hipocentru začala pracovat na sklonku roku 2010. Od roku 2011 pracovala s oddělením A14. Během roku 2012 se rozšířil její pracovní záběr ještě o pacienty z oddělení S7 pro léčbu závislosti a skupinu z oddělení K20.
V současnosti převzala oddělení K22, gerontologického oddělení žen. Nově začala pracovat od září 2018 s pacientem s autismem z oddělení A14, kterému se věnuje individuálně každou středu.

Má ráda - svou rodinu, přírodu, zvířata, slunce, moře, upřímnost a dobré jídlo.

Nemá ráda - hloupé lidi, přetvářku, rajčata a zimu ve městě.

Životní krédo: „Život je jako prázdá sklenice a je jen na nás, čím ji naplníme, protože nakonec si to stejně vypijeme sami.“Mgr. Barbora Sládková - terapeutka.

Vystudovala FHS UK obor Řízení a supervize zdravotních a sociálních organizací, absolvovala psychodynamický psychoterapeutický výcvik typu SUR a další dílčí výcviky (krizová intervence, motivační rozhovory, specializační kurz adiktologie apod.). V minulosti pracovala s drogově závislými v o.s. SANANIM, aktuálně zaměstnaná v PN Bohnice.
V roce 2016 dokončila Kurz psychoterapie pomocí koní, od května 2017 vede čtvrteční skupiny hiporehabilitace v PN Kosmonosy.


Mgr. Petra Majewská - terapeutka.

Vystudovala jednooborovou psychologii a dvouoborovou sociologii - andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své diplomové práci a publikační činnosti se věnovala tématům sociální konstrukce identity a copingovým strategiím v kontextu spirituální dimenze.
Od roku 2017 pracuje v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Od roku 2015 působila jako školní psycholog na ZŠ a firemní psycholog v assessmentu.
V současné době pracuje na gerontopsychiatrickém rehabilitačním oddělení, jehož nedílnou součástí jsou hiporehabilitace. Věnuje se diagnostice, výcviku v Gestalt psychoterapii, ve volném čase tanečně pohybové terapii a meditacím.
Martina Pacolová - terapeutka pro animoterapii.

Absolventka Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi. S Hipocentrem spolupracuje řadu let jako dobrovolník. Od listopadu 2017 nastoupila na pozici terapeuta pro animoterapii.