Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Ostatní animoterapie

Za pomoci dobrovolníků Hipocentrum poskytuje tyto animoterapie
    • Se psem postupně obcházíme jednotlivé pacientky a motivujeme je ke kontaktu se zvířetem. Ten spočívá v hlazení zvířete, krmení pamlsky a povelování. Zároveň psa využíváme jako téma hovoru mezi ošetřujícím personálem a pacienty i pacienty navzájem. Hlavním cílem je aktivizace účastníků canisterapie, možnost emočního uvolnění, fyzického kontaktu a kognitivní stimulace. Dále se podporovaný kontakt se zvířetem osvědčuje jako metoda kotvení pacientek v realitě nebo například motivace k pohybu. Pro řadu pacientek je tak canisterapie velice oblíbeným zpestřením programu na oddělení. Na psa Artuše se těší a i mimo terapii se na něj dotazují. Pro personál pak představuje efektivní možnost navázání dobrého kontaktu s pacienty.


    • Soustředí se zejména na tu část oddělení, kde jsou pacientky upoutané na lůžko a tedy nemohou dojít na terapii přímo do Hipocentra. Animoterapie na oddělení je pro ně vítaným zpestřením a potěšením. I jinak málo komunikující pacientky dokáže přítomnost králíčka a přímý kontakt s ním rozzářit.