Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Terapie za pomoci malých zvířat


Animoterapii s králíčky Sisi a Bety z Hipocentra od letošního roku vykonávají i dvě dobrovolnice (v rámci dobrovolnického programu v PNK). Terka chodí od května 2018 jednou za 14 dní na oddělení B3 (gerontopsychiatrické příjmové oddělení ženy), absolvovala již 15 milých setkání králíčků s pacientkami. Soustředí se zejména na tu část oddělení, kde jsou pacientky upoutané na lůžko a tedy nemohou dojít na terapii přímo do Hipocentra.
Animoterapie na oddělení je pro ně vítaným zpestřením a potěšením – i jinak málo komunikující pacientky dokáže přítomnost králíčka a přímý kontakt s ním rozzářit. Ke konci roku se přidala i Kristýna, která začala docházet s králíčky na oddělení A13 (gerontopsychiatrické příjmové oddělení muži). U pacientů na tomto oddělení se první návštěva králíčků setkala s velkým nadšením, téměř každý, buď sám nebo někdo v rodině, choval králíky. Z chlupáčů byly nadšené i sestřičky, které si je jednak chovaly (animoterapie na vlastní kůži) a jednak se zapojily do celé animoterapie na oddělení. Kristýna na oddělení chodí také jednou za 14 dní a má za sebou 2 návštěvy. Věříme, že i v novém roce budou v těchto aktivitách dobrovolníci pokračovat a jejich řady se třeba i rozrostou,králíčky totiž máme už čtyři! Spolupráce Hipocentra s dobrovolníky se osvědčila.

Za Hipocentrum i dobrovolníky kontaktní osoba pro dobrovolnictví v PNK Mgr. Markéta Holasová