Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality
Historie Hipocentra v PN Kosmonosy

Hipocentrum v naší psychiatrické nemocnici vzniklo na konci roku 2002 za aktivní pomoci několika pacientů léčebny a pár nadšenců ze strany majitelů koní.
Postavili provizorní stáj pro 6 koní a terapie s našimi pacienty se rozběhla byť v provizorních podmínkách již na počátku roku 2003.

Nejprve pouze s několika pacienty ze čtyř oddělení, ale postupně během roku přibývaly další oddělení.
Již v druhé polovině roce 2003 probíhaly terapie pro 8 oddělení nemocnice.
Z počátku byla terapie prováděna v provizorních prostorech výběhů pro koně, ale během roku 2003 byla vybudována písková jízdárna v dolní části areálu nemocnice.
Dále se během roku 2003 podařilo zrekonstruovat budovu bývalého skladu a vznikla tak moderní stáj pro 7 koní, která nám poskytuje kvalitní materiální zázemí pro ustájení koní a provádění terapie.
V roce 2006 začala fungovat krytá jízdárna, která byla vybudována v prostorách staré kotelny v areálu nemocnice.
Krytá jízdárna je v zimních měsících nepostradatelnou pro průběh terapie a přípravu koní.
V současné době navštěvuje hipocentrum v rámci hiporehabilitačních lekcí 10 oddělení.
Dále někteří pacienti dochází do hipocentra v rámci pracovní terapie, pomáhat s různými pracemi zajišťující provoz stáje.
Na kvalitním průběhu terapie se podílí tým pěti terapeutek a tří cvičitelů koní (podrobně viz tým hipocentra).


PhDr. Petra Černá Rynešová