Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Oddělení Detox

PrimářMUDr. Veronika Kotková 326 715 951veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz
Zástupce primářeMUDr. Tomáš Rambousek 326 715 991 tomas.rambousek@pnkosmonosy.cz
adiktolog Bc. Miloslava Černotová 326 715 991 miloslava.cernotova@pnkosmonosy.cz
psycholog 326 715 991
staniční sestra Zdeňka Frumarová, MBA 326 715 992 zdenka.frumarova@pnkosmonosy.cz
Sociální sestra Bc. Jana Martanová326 715 993 jana.martanova@pnkosmonosy.cz
Sesterna oddělení DETOX 326 715 959  

Od 3. 8. 2022 se z důvodu rizika zavlečení infekce Covid-19 na oddělení nosí respirátory.


Detox je oddělením Psychiatrické nemocnice Kosmonosy (PNK) Detoxifikace je zdravotní služba pro krátkodobé pobyty pacientů v různé fázi vývoje závislosti, je poskytována celoročně. Péči zajišťuje terapeutický tým: primářka, lékař, adiktolog, psycholog, sociální pracovnice, staniční sestra, všeobecné a praktické sestry.
Pacient je přijímán po předchozí domluvě s adiktologem, lékařem nebo psychologem. Příjmy jsou plánované, akutní péči neposkytujeme.
Detox je nositelem odborné certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; PNK je akreditována v oblastí kvality a bezpečí zdravotní péče Spojenou akreditační komisí (SAK).


Kontakt pro zájemce o detoxifikaci: adiktolog Bc. Miloslava Černotová DiS.
telefon: 326 715 991
email: miloslava.cernotova@pnkosmonosy.cz

Základní cíl oddělení Detoxu:
• dobrovolná detoxifikace od návykových látek
• podstatou detoxifikace je zbavení organismu návykové látky a snížení příznaků odvykání, příprava a motivace pacienta pro další následnou léčbu závislosti
Poslání Detoxu:
• poskytnut detoxifikaci podle individuálních potřeb pacienta se zajištěním kvalifikovaného, lidského a vstřícného přístupu respektujícího osobnost jedince
• zajišťovat pacientům všestrannou a kvalitní specializovanou péči, včetně zvládnutí rizikových situací a akutní péče
• podporovat rozhodnutí pacientů pro životní změnu ve vztahu k užívání návykových látek a jejich motivaci ke změně
• podílet se na stabilizaci a obnově fyzického a psychického zdraví
Cílová skupina:
• muži a ženy starší 15 let, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, rasy, náboženské či politické orientace, bez rozdílu v právním či společenském postavení a v socioekonomických možnostech, bez ohledu na dlouhodobé psychické a fyzické handicapy
• uživatelé návykových látek - závislí, experimentátoři, příležitostní uživatelé, injekční uživatelé bez ohledu na typ užívané látky a způsob aplikace
• osoby s potřebou detoxifikace při počáteční fázi abstinence nebo po relapsu ke zvládnutí doznívající intoxikace a odvykacího stavu
• osoby, které potřebují snížit užívanou návykovou látku nebo vysadit jednu z užívaných látek
• osoby s nelátkovými závislostmi pro krátkodobý stabilizační pobyt v náročné životní situaci
• osoby blízké pacientům s problematikou závislosti k edukaci a podávání informací
• nepřijímáme partnerské dvojice k souběžnému pobytu
Kapacita a ubytovací podmínky:
• 18 lůžek
• 3 – 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením
• vybavení se skládá z lůžka, nočního stolku, skříně.
• soukromí na WC a ve sprše je zajištěno pomocí označení obsazeno/volno
• je zajištěno maximální možné soukromí v prostředí oddělení
• strava je zajišťovaná nemocniční kuchyní dle ordinace lékaře
Délka pobytu:
• závisí na typu užívané návykové látky, na jejím množství a na délce užívání
Kritéria přijetí:
• pacient je pojištěn u české zdravotní pojišťovny
• nepřijímáme klienty Revírní zdravotnické pojišťovny (213) – PN Kosmonosy s ní nemá uzavřenou vzájemnou smlouvu, v případě zájmu o detoxifikaci, lze nabídnou hospitalizaci za přímou platbu pacientem
• pacienti před dosažením 18 let věku jsou přijímáni za asistence a se souhlasem zákonných zástupců
• doporučujeme, aby pacient měl zajištěnou následnou péči v jakékoliv formě (ambulantní, ústavní, stacionární, psychiatrická, psychologická, psychoterapeutická, ambulantní adiktologická atd.)
• příjmy probíhají ve všední dny od 8:00 do 10:00 hod., ve případě nevyhovujícího času, po dohodě s lékařem, lze dojednat pozdější nástup

Poznámka: Podmínky k hospitalizaci se mohou měnit dle epidemiologické situace.


Soubory ke stažení: Řád Detoxu
Informace k pobytu na detox
Informace k řidičským a zbrojním průkazům
Důležité informace a rady o COVID - 19
Závislost v karanténě
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat(at)pnkosmonosy.cz , podatelna(at)pnkosmonosy.cz
Nahoru