Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Oddělení Detox

PrimářMUDr. Veronika Kotková 326 715 951veronika.kotkova@pnkosmonosy.cz
Zástupce primářeMUDr. Tomáš Rambousek 326 715 955 tomas.rambousek(at)pnkosmonosy.cz
adiktolog Bc. Miloslava Černotová 326 715 991 miloslava.cernotova(at)pnkosmonosy.cz
psycholog Mgr. Kristýna Vrabcová 326 715 991 kristyna.vrabcova(at)pnkosmonosy.cz
vrchní sestra Šárka Halamová, DiS. 326 715 992 sarka.halamova(at)pnkosmonosy.cz
Sociální sestra Bc. Jana Martanová326 715 993 jana.martanova(at)pnkosmonosy.cz
Sesterna oddělení DETOX 326 715 959  Počet volných míst na DETOXU ke dni 09.09.2020
mužská 0
ženská0
Volné místo je vždy nutné ověřit telefonicky


Detox  je koedukované zařízení pro pacienty od 15 let s celorepublikovou působností (9 lůžek – 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením). Péči na oddělení zajišťuje tým 18 pracovníků. Termín přijetí pacienta stanoví primář/lékař detoxu/adiktolog dle aktuální kapacity lůžek. V případě obsazení lůžek detoxu poskytuje lékař/zdravotnický personál pacientům a jejich příbuzným informace o dalších možnostech odborné péče.
Detoxifikace je poskytována celoročně. Péče o pacienty na detoxu je nepřetržitá. Minimální doba detoxifikace bývá přibližně týden, průměrná délka pobytu je 14 dní. Délka detoxifikace záleží na typu užívané návykové látky či více látek, na délce užívání, a postupech vysazení látky (substituce, bez substituce, postupné vysazování), vylučování této látky a také na komplikacích souvisejících s psychickým (delirantní stavy, psychotické stavy, dekompenzace sekundárních diagnóz apod.) či fyzickým stavem pacienta (hepatální léze, kožní infekce, stomatologické komplikace, minerálový rozvrat apod.).
K detoxifikaci jsou přijímáni pacienti se sjednanou následnou léčbou (pobyty v psychiatrických nemocnicích a léčebnách, komunitách, denních stacionářích, návaznou ambulantní péčí psychiatrickou, psychologickou, psychoterapeutickou, ambulantním poradenstvím) nebo před výkonem trestu či se sjednanými pobyty z nařízení kurátora.

Příjmy probíhají v pracovní době od 8,00 do 10,00 hod. Po dohodě s lékařem lze dorazit i později do 14,00 hod. V případě nevyhovujícího termínu si pacient může zavolat a dojednat náhradní termín. Výjimky v přijetí lze realizovat v mimořádných případech pouze po osobní dohodě s lékařem detoxu. Nepřijímáme partnerské dvojice. Nesuplujeme záchytnou stanici.
Po skončení detoxifikace pacient pokračuje přímo z Detoxu do předem zajištěné následné léčby, kterou si zajistil sám nebo s pomocí doporučujícího zařízení. Převozy pacientů běžně nezajišťujeme. Následnou léčbu nesjednáváme. Léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Nepřijímáme klienty Revírní zdravotnické pojišťovny (213) – PN kosmonosy s ní nemá uzavřenou vzájemnou smlouvu.
Detoxifikace od návykových látek je v indikovaných případech doplněna dalšími lékařskými vyšetřeními, psychologickými konzultacemi a základní edukací v adiktologické problematice.

V případě zájmu jsou nabízeny sociálně-právní konzultace. Kompletní detoxifikace, včetně režimových aktivit (komunita, rozcvička, sportovní aktivita, pracovní terapie, atd.), probíhá pod vedením terapeutického týmu.
V průběhu detoxifikace jsou návštěvy povoleny, probíhají o víkendech od 14:00 hod. do 16:00 hod.. Mobilní telefony jsou povoleny.
Svou celorepublikovou působností je Detox potřebným zařízením v celém systémuadiktologických služeb. Spolupracuje s různými sociálními i léčebnými institucemi v rámci celé ČR. Zařízení se podílí na stabilitě sítě služeb pro drogově závislé ve Středočeském kraji i celé České republice.

Soubory ke stažení: Řád Detoxu
Informace k pobytu na detox
Informace k řidičským a zbrojním průkazům
Důležité informace a rady o COVID - 19
Závislost v karanténě
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat(at)pnkosmonosy.cz , podatelna(at)pnkosmonosy.cz
Nahoru