Spolupracujeme s ...
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality
logo EUlogo ministrestva zdravotnictvi

Centrum duševního zdraví (CDZ) Mladá Boleslav


 • Pro koho je služba určena
 • Financování
 • Cíl služby
 • Cílová skupina
 • Složení týmu CDZ
 • Jak tým CDZ Mladá Boleslav pracuje
 • Kdo CDZ Mladá Boleslav provozuje


 • Pro koho je služba určena

  CDZ Mladá Boleslav je nová forma zdravotně-sociální služby pro lidi a jejich rodiny, kteří se potýkají se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, afektivních poruch (deprese či mánie) či poruch osobnosti, které je omezuje v běžném fungování.

  CDZ Mladá Boleslav pomáhá individuálním přístupem k pacientovi a klientovi v naplnění jeho potřeb a cílů v důležitých životních oblastech (vztahy a komunikace, zdraví, zaměstnání, bydlení a péče o domácnost, hospodaření s financemi, zájmy a volný čas, péče o sebe a o druhé). Služby jsou zaměřeny na podporu všech složek života pacientů a klientů a to pomocí metody case managementu a zaměření na recovery (zotavení) všech složek života. Systém práce CDZ Mladá Boleslav je v souladu s požadavky a směřováním Reformy psychiatrické péče v České republice.

  Financování

  Péče je pro klienty a pacienty bezplatná.

  Na projekt CDZ Mladá Boleslav byla poskytována finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví:

  Projekt Podpora vzniku Center duševního zdraví II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037)

  Centrum duševního zdraví (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající Reformy psychiatrické péče v České republice, pro lidi trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální části.

  Cíl služby

  • výšit kvalitu života osob s duševním onemocněním a pomáhat jim žít v jejich přirozeném prostředí v komunitě
  • Předcházet či minimalizovat nutné hospitalizace na psychiatrii, spolupracovat s ambulantními zdravotními a sociálními službami, které pacienti a klienti využívají

  • V případě hospitalizace spolupracovat s týmem psychiatrického oddělení s cílem pomoci pacientům a klientům v návratu do jejich domova

  • Poskytovat podporu rodinným příslušníkům lidí s duševním onemocněním

  • Zabránit vytržení lidí s duševním onemocněním z jejich komunity a přirozeného prostředí, zabránit jejich stigmatizaci

  • Otevřeně komunikovat o duševním zdraví v sociálním prostředí klientů a pacientů i ve společnosti

  Cílová skupina

  Zdravotně-sociální služby CDZ Mladá Boleslav jsou určeny lidem se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, afektivních poruch (deprese či mánie) nebo poruch osobnosti, kteří žijí v okrese Mladá Boleslav. Služby jsou určeny i rodinám či blízkým lidem takto nemocných lidí.

  Složení týmu CDZ

  Multidisciplinární tým CDZ Mladá Boleslav tvoří psychiatr, psycholog, zdravotní sestry, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Tým CDZ Mladá Boleslav poskytuje služby v přirozeném prostředí klientů a pacientů, jejich rodině nebo komunitě, zdravotně-sociální služby jsou poskytovány i v prostorách samotného CDZ Mladá Boleslav.

  Jak tým CDZ Mladá Boleslav pracuje

  • Potenciální pacienty a klienty kontaktuje tým CDZ Mladá Boleslav v místech, kde je možné se vzájemně potkat (např. v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, v psychiatrických ambulancích, v ordinacích praktických lékařů, v jejich domově za pomoci rodinných příslušníků, v prostředí sociálních a komunitních služeb, které duševně nemocní využívají apod.)

  • Při prvním kontaktu se mapují potřeby a přání každého pacienta a klienta

  • Služby CDZ Mladá Boleslav jsou „ušity na míru“ člověku, který je využívání (obsahem i četností kontaktů)

  • Práce týmu CDZ Mladá Boleslav citlivě vychází z přání a potřeb pacientů a klientů

  • Členové týmu CDZ Mladá Boleslav se mohou s pacienty a klienty setkávat přímo v budově CDZ nebo u pacientů a klientů doma, v nemocnici nebo jinde ve městě podle potřeby

  • Podle potřeby a přání pacientů a klientů spolupracuje tým CDZ Mladá Boleslav s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod.

  • Každý pacient a klient má svého klíčového pracovníka (case managera), se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob

  • S klienty a pacienty komunikují členové týmu CDZ Mladá Boleslav otevřeně, vstřícně a empaticky

  • Tým CDZ Mladá Boleslav se snaží v těžkých situacích (např. v období osobní krize klientů a pacientů nebo v období zhoršení příznaků duševního onemocnění) aktivně nabízet aktuálním či potenciálním pacientům a klientům podporu a pomoc; cílem snažení je nenechat se snadno odradit, hledat možné cesty ke vzájemné komunikaci a motivovat pacienty a klienty ke spolupráci

  • Pacienty a klienty nelze nedobrovolně nutit k využívání zdravotních nebo sociálních služeb

  Kdo CDZ Mladá Boleslav provozuje

  Od 1.1.2021 provozuje CDZ Mladá Boleslav FOKUS Mladá Boleslav,z.s., PN Kosmonosy se podílí na provozu CDZ sdílením pracovních úvazků zdravotníků a dalšími aktivitami

  FOKUS Mladá Boleslav z.s.

  Adresa :

  Centrum duševního zdraví Mladá Boleslav

  Čechova 635/11, 293 01 Mladá Boleslav

  Kontaktní telefon : 778 449 584


  Pracovní doba CDZ Mladá Boleslav

  Pondělí až pátek 8:00 – 16:00

  Pro kontakty klikni ZDE