Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení B5


Primář MUDr. Jan Keyř 326 715 831 jan.keyr@pnkosmonosy.cz
Psycholog 326 715 835
Staniční sestra Jana Kubínová 326 715 832 jana.kubinova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Ivana Novotná 326 715 833 ivana.novotna@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 830  


Oddělení je určeno pacientkám s psychotickými poruchami a mentální retardací, u nichž přes dosavadní léčbu přetrvávají vážné poruchy chování takového stupně, jež jim zatím neumožňují pobyt na odděleních rehabilitačního a resocializačního typu, samozřejmě tím méně mimoústavní péči komunitního typu. Přijímány jsou též pacientky s ochranným léčením.
Léčba je medikamentózní i aktivizační: arteterapie, hiporehabilitace, pracovní terapie (keramická dílna, pletení košíků, výroba svíček, šití, tkaní apod.) a trénink sociálních dovedností. K tomu patří pomoc při řešení sociálních záležitostí a nabídka spolupráce se sdruženími pro péči o duševně nemocné (FOKUS, VIDA a další).
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz