Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení B3

PrimářMUDr. Jana Hrušková 326 715 824 jana.hruskova@pnkosmonosy.cz
Vrchní sestra Lenka Voborníková, MBA 326 715 822 lenka.vobornikova@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Lenka Szabová 326 715 969 lenka.szabova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Markéta Hrotková 326 715 823 marketa.hrotkova@pnkosmonosy.cz
Lékař MUDr. Jana Dudová326 715 856jana.dudova@pnkosmonosy.cz
Psycholog Mgr. Lucie Hodboďová326 715 827 lucie.dodbodova@pnkosmonosy.cz
Sesterna  326 715 826  
Vyšetřovna  326 715 820  


Oddělení je určeno závažné a urgentní duševní poruchy žen starších 65 let. Zejména se zde léčí pacientky se syndromem demence; dále s psychózami, poruchami nálady i poruchami osobnosti. Vzhledem k převažujícímu podílu pacientek s demencí není oddělení příliš vhodné pro pacientky s úzkostnými potížemi. Na oddělení (i obecně do psychiatrické nemocnice) nejsou přijímáni pacienti ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, které vyžadují specializovanou somatickou péči, jakou není nemocnice schopna poskytnout. Běžný dohled na stabilitu somatického stavu je samozřejmostí.
Nemocní mohou být přijati jak se svým písemným souhlasem, tak v případech ohrožení i bez něho, přičemž o dalším pobytu vzápětí rozhoduje místně příslušný soud.

Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byl pacient přijat. Hospitalizace se ukončí, jakmile již není nezbytně nutná lůžková psychiatrická léčba, a je možno navázat jinými formami: domácí, dlouhodobé (LDN) či sociální péče dle možností a zázemí.
K užívaným metodám léčby patří psychofarmakoterapie a trénink sociálních dovedností, ošetřovatelská péče, rehabilitační péče a pracovní terapie. K dispozici jsou služby sociální pracovnice: pomoc při řešení sociálních záležitostí, spolupráce s rodinami a umísťování do zařízení sociální péče. Členem týmu je též psycholog.


Nejvhodnější doba k podávání lékařských informací jsou všední dny mezi 13 – 15 hodinou.


PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz, podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru