Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení B1

PrimářMUDr. Jiří Bazika 326 715 801 jiri.bazika@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Jaroslava Mikolášková 326 715 802 jaroslava.mikolaskova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Mgr. Markéta Slováková 326 715 805 marketa.slovakova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 800  

Oddělení je umístěno do nově rekonstruovaných prostor v přízemí pavilonu B. Disponuje 36 lůžky, která jsou rozdělena do tří až pětilůžkových lůžkových pokojů. Je určeno pro příjem žen ve věku do 65 let, které nezbytně vyžadují lůžkovou psychiatrickou péči. Nedospělé pacientky ve věku 15-18 let lze výjimečně přijmout po předchozí telefonické domluvě.
Oddělení poskytuje diagnostickou a komplexní psychiatricko-psychologickou léčebnou péči u širokého spektra duševních poruch. Jde zejména o léčbu psychóz schizofrenního okruhu, afektivních poruch, psychických poruch vyvolaných stresem, výrazné poruchy chování u poruch osobnosti a mentálních retardací, toxické psychózy, nekomplikované odvykací stavy po odnětí alkoholu a jiných psychotropních látek. V řadě případů jde o závažné stavy spojené s neklidem, ohrožením sebe nebo okolí.

Na oddělení (ani obecně do psychiatrické nemocnice) nejsou přijímáni pacientky ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, která vyžadují specializovanou somatickou péči, jakou není nemocnice schopna poskytnout.
Nemocné mohou být přijaty jak se svým písemným souhlasem, tak v případech ohrožení i bez něho, přičemž o dalším pobytu vzápětí rozhoduje místně příslušný soud.
Po přijetí jsou pacientky umístěny na tzv. filtrové části, která má povahu nemocničního charakteru, druhá část má povahu režimové léčby, kde jsou již kladeny větší nároky na jejich spolupráci v léčbě.

Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byla pacientka přijata. Může trvat dny, u psychóz jde většinou o dobu léčby kolem 6 týdnů i více v závislosti na dosažené úrovni stabilizace zdravotního stavu tak, aby odpovídala možnostem pokračovat v léčbě ambulantní, resp. komunitní formou mimo lůžkové zařízení.
K užívaným metodám léčby patří psychofarmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, individuální a podpůrná psychoterapie, využití relaxace, arteterapie, hiporehabilitace, pracovní terapie (keramická dílna, pletení košíků, výroba svíček, šití, tkaní apod.), trénink sociálních dovedností, pomoc při řešení sociálních záležitostí, nabídka spolupráce se sdruženími pro péči o duševně nemocné (FOKUS, VIDA a další).

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle 326 715 800.

Praktické informace ohledně náležitostí k přijetí a osobních věcí najdete zde.
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru