Aktuality
O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Kontakty Úřední deska

Návštěvy se povolují pouze dle zvyklosti oddělení, s použitím ochranných pomůcek.
Doporučujeme formu objednání telefonicky předem.
Informace o návštěvách na jednotlivých odděleních najdete na stánce NÁVŠTĚVY

Ukládání tašek na spodní vrátnici se ruší.


Oddělení K20 Kateřinu zachránilo

Odkaz na celý článekOdborný workshop

Dne 17.10.2022 proběhl v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy odborný workshop, na kterém diskutovali zástupci PN Kosmonosy se zástupci Okresního soudu Mladá Boleslav, Státního zastupitelství Mladá Boleslav, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Územního odboru Mladá Boleslav a Probační a mediační služby Mladá Boleslav. Tématy diskuse byla ochranná léčení, jejich ukládání a výkon. Dále problematické okruhy psychiatrické léčby a dohledu Probační a mediační služby, či psychicky nemocní a orgány činné v trestním řízení. Též péče o intoxikované při současné kapacitě záchytné stanice v Mladé Boleslavi není jednoduchá. Jednání přineslo řadu odpovědí a doufáme v další spolupráci a setkávání. Účastníci měli možnost návštěvy příjmového oddělení a oddělení ochranných léčeb a i tak hojně učinili.

Sympozium Hlavolam XIV

V Psychiatrické nemocnici Kosmonosy proběhlo dne 6.10.2022 sympozium Hlavolam XIV.

V posterové sekci připravili kolegyně i kolegové zajímavá témata: Psychické trauma a možnosti jeho zpracování, Skupinová psychoterapie u gerontopsychiatrických pacientů, Vybrané fenomény terapeutického vztahu v léčbě závislostí-zkušenosti z oddělení S7 a Závislost ve vztahu & Vztah v závislosti.

V letošním roce jsme připravili odborný program věnovaný vztahům a problematice interakcí v terapii. Vztahy jsou alfou a omegou našich životů. S důsledky vztahů a jejich kvality se v praxi setkáváme poměrně často. Jak s nimi pracují nás postupně seznamovali odborníci z různých zařízení. O práci se vztahy v rámci léčby závislostí hovořil MUDr. Jiří Dvořáček z Červeného Dvora, v oboru adiktologie jsme zůstali s kolegyní PhDr. Ilonou Preslovou v prezentaci Mateřství a adiktologická léčba. Z domácí řad se zapojila do problematiky navazování vztahů MUDr. Zlata Mistolerová na téma: Trpí nemocná duše nemocnou láskou? Z dalších přednášek jsme si mohli udělat představu o práci v poradně pro rodinu v Sananimu s Mgr. Štěpánkou Čtrnáctou a Danou Pěčovou. Jak vypadá psychoterapie při párovém nesouladu nám přijela prezentovat PhDr. Martina Venglářová. Posledním přednášejícím byl PhDr. Martin Cipro s tématem Erotický přenos a protipřenos v terapeutických a profesionálních vztazích.

Letos opět po Covidové přestávce měli posluchači odborného programu možnost nahlédnout na různá oddělení psychiatrické nemocnice. Novinkou byla historická prohlídka naší nemocnice. Ukázky prací pacientů byly pro přítomné připraveny v Krámku Centrální terapie.

Věříme, že sympozium přineslo rozšíření vědomostí i pohledů na vztahovou problematiku, která nás tolik ovlivňuje a zasahuje do našich životů. Poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili – přednášejícím, posluchačům i organizátorům.

Těšíme se na shledanou v roce 2023.

Prim. MUDr. Veronika Kotková
Odborný garant sympozia

Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:

Hlavní sponzoři:
EGIS Praha, spol. s r.o.
Janssen-Cilag s.r.o.
KRKA ČR, s.r.o.
Viatris CZ, s.r.o.
VIPHARM Slovakia s.r.o.
Zentiva, k.s.

Sponzoři:
Angelini Pharma Česká republika, s.r.o.
ACCORD HEALTHCARE s.r.o.
DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
PRO. MED.CS Praha a.s.

Dny pro duševní zdraví 2022


Už po jedenácté se v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy konala akce „Dny pro duševní zdraví“.

Na všechny, kteří měli zájem, čekala ve dnech 14., 15. a 21.9. různorodá nabídka aktivit. Za účast v soutěžích a tvořivých dílničkách se dala získat odměna ve formě sladkostí od firmy Mocca nebo z domácí výroby.
Konalo se přátelské utkání ve fotbale, turnaj v nohejbale, petangue, kroket, kubb či kuželky. Dovednost a mrštnost jsme si vyzkoušeli při chůzi na chůdách nebo na slack-line. Běhalo se, skákalo i tančilo.
Akce přilákala nejen pacienty, ale i návštěvy ze škol nebo rodiny s dětmi.
Tradičně se za námi, po vynucené dvouleté covidové přestávce, přijeli podívat hosté z Integrovaného záchranného systému: Policie ČR Mladá Boleslav, Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy a Zdravotnická záchranná služba Mladá Boleslav.
Všichni účastníci si mohli již tradičně vyzkoušet práci s našimi zvířecími terapeuty anebo pobesedovat s našimi odborníky.
Novinkou byla zdravotnická poradna, kde naše zdravotní sestry zájemcům změřily hladinu cukru nebo tlak. Loono tým nás podpořil na poli prevence zdraví s edukací samovyšetřování prsů a varlat.
Přišli k nám zájemci všech věkových skupin – děti ze školky, žáci, studenti, mladší i starší dospělí – z okolí i z daleka. Akce, určená pro širokou laickou i odbornou veřejnost, rodinné příslušníky pacientů i pacienty samotné, poskytla dostatek prožitků i nových inspirací zaměřených na lepší poznání duševních nemocí, jejich prevenci a destigmatizaci oboru.
Společně jsme si povídali, hráli, nahlíželi na oddělení, poslouchali, zpívali, tvořili, cvičili, tančili i relaxovali… Nebo jsme se procházeli po upraveném parku a jen odpočívali, poseděli si a popovídali.

Věříme, že se účastníkům akce u nás líbilo, a že čas strávený v prostředí nemocnice „tak trochu jinak“ každého obohatil o novou zkušenost.

Těšíme se v příštím roce na shledanou!

Organizátoři akce

prim.MUDr. Veronika Kotková, 
MgA. Michal Segert, Mgr. Kateřina Krejčová


Fotogalerii Dnů pro duševní zdraví najdete zde


Poděkování patří všem sponzorům akce:


 
 

Statutární město
Mladá Boleslav

Město Kosmonosy
 

MOCCA, spol.s.r.o.
 

ARSPRO Ing. Petr WudyCentr PCO, s.r.o.DDD Janák
DermiaHAPPY Dům s.r.o.HOSPIMED, spol. s r.o.
Ing. Vratislav Dytrych s.r.o.INSTATOP Fišer, s.r.o.IPL stavby s.r.o.
JOSYMA MB, s.r.o.KOBERCE BRENO, spol. s r.o.MSM, spol. s.r.o.
OC KVARTET s.r.o.Perfect Distribution a.s.PODLAHY BLANKET, s.r.o.
PRAGOPERUN, spol. s r.o.PrimaStyl chráněná dílna s.r.o.Progaty s.r.o.
SMERO, spol. s r.o.SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o.Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Kurz Hiporehabilitace v kontaktní terapii

O víkendu 17.-18. 9. 2022 proběhl na půdě Hipocentra PNK a Psychiatrické nemocnice Kosmonosy nový kurz pod záštitou České hiporehabilitační společnosti s názvem Hiporehabilitace v kontaktní terapii. Praktického víkendového kurzu s dotací 16 výukových hodin se zúčastnilo 12 zájemců z řad pracovníků v hiporehabilitaci, kteří před tím absolvovali ještě 16h teorie v rámci e-learningu. Účastníci získali, jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti formou sebezkušenosti a ukázkou kontaktní terapie přímo na oddělení nemocnice. Zpětné vazby od absolventů byly velmi pozitivní a o kurz byl velký zájem nad rámec jeho kapacity, pravděpodobně se tedy v budoucnu bude ještě několikrát opakovat.

Děkujeme vedení nemocnice a všem, co se podíleli na organizaci, výuce a umožnili konání kurzu tak, aby byl co nejvíce přínosný absolventům pro jejich budoucí praxi.

Za tým Hipocentra PNK, Mgr. Markéta Holasová a Kamila PetrováVýstava k projektu ELEMENTY DUŠE


Výstava ELEMENTY DUŠE - byla instalována v areálu Psychiatrické nemocnice Kosmonosy od 12.9.2022 do 3.10.2022.


V rámci projektu ELEMENTY DUŠE se ve středu 14.9. uskutečnilo v kulturním domě Mladá Boleslav od 18hod divadelní představení.Peer konzultant edukační leták

Ke stažení ZDE


sympozium Hlavolam XIV

Registrace otevřeny ZDE


PN Kosmonosy pokračuje ve snižování energetické náročnosti budov

Po dvou úspěšných projektech, které PNK v letech 2003 a 2007 zajistily potřebnou modernizaci energetického hospodářství a prádelny a významně snížily výdaje za energii a vodu, realizuje Psychiatrická nemocnice Kosmonosy další dva projekty řešené metodou EPC (z angličtiny Energy Performance Contracting), tedy se smluvně zaručenou úsporou. Stavební a technologická úsporná opatření budou realizována v budově Žižkova v Mladé Boleslavi a ve vybraných budovách v areálech Kosmonosy a Sadská.

Oba tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti/ Evropsky´m fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dalšími zdroji financí je program Nová zelená úsporám, státní rozpočet a dodavatelský úvěru zajištěný poskytovatelem energetických služeb. Výše investic do úsporných opatření dosáhne v areálu Kosmonosy hodnoty téměř 93 milionů Kč bez DPH, v areálu Sadská a v objektu Žižkova více než 17 milionů Kč bez DPH.

Mezi hlavní úsporná opatření, která budou v rámci obou projektů realizována, patří výměna oken, zateplení stropů, střech a obvodového pláště vybraných budov, modernizace osvětlení, dodávka nových zdrojů tepla, technologické páry a kogenerační jednotky, modernizace systému měření a regulace a služby energetického managementu. Doplňkovým opatřením je instalace fotovoltaické elektrárny na jednom z objektů v areálu Sadská.

Poskytovatelem energetických služeb se zaručeným výsledkem a tedy smluvním partnerem PN Kosmonosy, který byl vybrán v jednacím řízení s uveřejněním, je společnost MVV Energie CZ a.s. Její povinností je zajistit zpracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení, realizaci opatření, uvedení dodaných zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování služeb energetického managementu po dobu garance, což je 10 let počínaje lednem 2024.Akce spolku Srdcem pro Kosmonosy

Zveme Vás na podzimní akci. Sraz již od 15:15 ať začneme včas.
Poděkování za sestry od pojišťovny GeneraliAkce spolku Srdcem pro Kosmonosy

Zveme Vás na podzimní akci. Sraz již od 15:15 ať začneme včas.Hlavolam XIII

V Psychiatrické nemocnici Kosmonosy proběhlo za zvýšených hygienických podmínek dne 7.10.2021 sympozium Hlavolam XIII.
I přes náročné hygienické podmínky provázela akci příjemná atmosféra od začátku do konce.
Poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili – přednášejícím, posluchačům i organizátorům.

Těšíme se nashledanou v roce 2022.

Prim. MUDr. Veronika Kotková
Odborný garant sympozia


Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:
Podpora vzdělávání:
    Janssen-Cilag s.r.o.
Generální sponzor:
    Aurovitas spol.s.r.o.
    Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Hlavní sponzor:
    VIPHARM Slovakia s.r.o., organizační složka CZ
    Zentiva k.s.
Sponzoři:
    Angelini Pharma ČR s.r.o.
    ARDEZ Pharma, spol. s r.o.
    DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
    Lundbeck Česká republika s.r.o.
    Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.
    PRO.MED.CSPraha a.s.
    Viatris
    Wörwag Pharma Česko s.r.o.


Poděkování

Děkujeme tímto Favour Heart, Favour Cafee, Srdcem pro Kosmonosy a paní Výdové za projevenou podporu. Dodání svačin a obědů nás velice potěšilo. Stejně tak nám udělaly radost i obrázky od dětí. DěkujemeObrázky

Dnes nám byly předány koláže obrázků z jarní soutěže zakládané spolkem Srdcem pro Kosmonosy. Krásné obrázky s přáním hezkého jara vyrobily děti z Kosmonos a okolí a připojily se také žáci 1A ze 4.Zs MBObrázky MŠ a ZŠ Debř

Personál PN Kosmonosy oddělení A12 děkuje za podporu v této Covidové době
Sympozium Hlavolam XII

V Psychiatrické nemocnici Kosmonosy se proběhlo v době coronavirové epidemie za zvýšených hygienických podmínek dne 1.10.2020 sympozium Hlavolam XII.

I přes náročné hygienické podmínky provázela akci příjemná atmosféra od začátku do konce. V posterové sekci připravili kolegyně i kolegové zajímavá témata: závislost na internetové pornografii, shrnutí zkušeností v CDZ, vliv pohybové aktivity v léčbě závislostí, teorie a praxe o nočních můrách a edukační materiál k využití zahradní terapie.

V letošním roce jsme připravili v rámci odborných prezentací dva bloky. První blok se věnoval mikrobiomu a druhý blok coronavirové epidemii.

V úvodním bloku se zmínila o patogenezi nemocí ve vztahu k mikrobiomu Prof. MUDr.Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc. Vztah mezi zdravým mikrobiomem a stravováním nám ozřejmila RNDr. Monika Cahová, PhD. Poslední přednášející MUDr. Jiří Vejmelka odprezentoval téma střevní mikrobioty a její role v komplexní ose mikrobiota - střevo - mozek.

Po přestávce moderátor Josef Podolák besedoval s kolegy z různých oborů. Beseda „ POD VIROVÝM NEBEM ANEB CO TĚ NEZABIJE, TO TĚ POSÍLÍ“ otevřela témata vztahující se k současné době. Diskutovali Jan Gajdoš - (krizový štáb PN Kosmonosy), prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. - (přednosta Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN ), Mgr. Zuzana Brodilová (psycholožka PN Kosmonosy), Mgr. Michaela Štáfková, MBA - (vedoucí adiktologické a dorostové ambulance ADA+ Kladno, Adiktologická dětská ambulance a Psychologická poradna pro dorost), prim. MUDr. Jan Žižka - (primář ARO Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav) a MUDr. Viera Zimová - (psychiatrická ambulance Neratovice).

Letos se nemohli zájemci podívat na naše oddělení, ale byla pro něj připravena diskuze s odborníky z oddělení a prohlídka fotografií. Ukázky prací pacientů byly pro přítomné připraveny v Krámku Centrální terapie.

Poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili – přednášejícím, posluchačům i organizátorům.

Těšíme se nashledanou v roce 2021.
Prim. MUDr. Veronika Kotková
Odborný garant sympozia


Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:
Generální sponzor:
Janssen-Cilag s.r.o.
Hlavní sponzoři:
Aurovitas spol.s.r.o.
VIPHARM Slovakia s.r.o.,
organizační složka CZ
Zentiva k.s.
Sponzoři:
Accord Healthcare s.r.o.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Mylan Pharmaceuticals, s.r.o.
Neuraxpharm Bohemia s.r.o.DDZ 2020 v PN Kosmonosy – ve dnech 8.9.-9.9.2020 a 16.9.2020

V letošním roce nemocnici limitovala epidemiologická situace, ale i tak se podařilo nabídnout veřejnosti návštěvu v našem areálu. Akce se konaly zejména ve venkovních prostorech. Aktivity ve vnitřních prostorech byly omezeny kapacitně a byly modifikovány prohlídky oddělení. Vše probíhalo za zvýšených hygienických opatření.

Celou akci tvořila různorodá nabídka aktivit. V programu jsme mysleli na děti, studenty i dospělou veřejnost v každém věku. Informace o odděleních byly dostupné v prostorech mimo hospitalizované pacienty. Personál měl připravené informace o léčení duševních onemocnění a k dispozici měli fotografickou dokumentaci z oddělení.

První den byl věnovaný soutěžím, druhý den tréninku dovedností a třetí den jsme zaměřili na sportování a pohyb. V prvních dvou dnech probíhaly tvořivé dílny a soutěže. V soutěžích, za které se dala získat odměna ve formě sladkostí a diplomů, se nacvičovala jemná motorika, koordinace, zručnost i soustředění. Nabídli jsme otevřené tvořivé dílny na Centrální terapii. Edukační přednášky a besedy se týkaly oblasti sexuologie a adiktologického poradenství. Zájemci měli možnost si nechat změřit složení svého těla na bioimpedanční váze. Probíhaly také různé workshopy – z oblasti hiporehabilitace, animoterapie, canisterapie, zahradní terapie nebo workshopy s ukázkami relaxačních technik, jógy a ukázky práce s terapeutickými kartami nebo kognitivní trénink s tablety i bez tabletů. Program zpestřily koncerty (Hluchá parta, pan Brejša, VO106). Poslední den byl ve znamení pohybu. Cvičilo se a skákalo. Konalo se přátelské utkání ve fotbale, turnaj v nohejbale, hra v petangue, v kuželkách, v kubbu a turnaj ve stolním tenise.

V průběhu dnů vytvářeli zájemci „Cestu k uzdravení“ formou mandaly. Kdo přišel, mohl podle svého naladění dotvářet obraz z přírodnin. Novinkou byla Kavárna U kočky Lipky, kde se za vysoutěžené žetony mohl účastník občerstvit dobrou kávou či čajem a pochutnat si na sladkém. Vzhledem k epidemiologické situace jsme se museli obejít bez našich tradičních hostů.

I přes tuto nepříznivou situaci k nám přišli zájemci všech věkových skupin – děti, studenti i dospělí. I když návštěvnost byla oproti předchozím letem menší, přesto akce, určená pro širokou laickou i odbornou veřejnost, rodinné příslušníky pacientů i pacienty, nabídla aktivity, informace i prožitky. To vše je zaměřené na lepší poznání duševních nemocí, jejich prevenci a destigmatizaci oboru.

Prevence a zdravý životní styl je dobrým odrazovým můstkem pro psychickou i fyzickou pohoduKrizová psychologická pomoc

V souvislosti s aktuální epidemickou situací nemocnice nabízí psychologickou pomoc. Můžete se telefonicky spojit s našimi psychology na těchto telefonních číslech.
psychologická ambulance Mgr. Šídlová326715985
Mgr. Chramostová326715807
Mgr. Krč 326715864
PhDr. Skramuská326715846
Mgr. Magulová 326715915, 910
Mgr. Brodilová 326715954 ( út.-čt.)Sympozium Hlavolam XII

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé

zveme Vás na psychiatrické sympozium Hlavolam XII , které se bude konat dne 1.10.2020 v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.

Pro zájemce je od 12,15 hod. připravena prohlídka nemocnice s odborným výkladem a prodejní výstava výrobků pacientů.

Program sympozia zahájíme v 13:00 hod. krátkými přednáškami dle přiloženého programu.
Podrobný program ke stažení.

Po skončení přednášek Vás zveme na občerstvení.Dny pro duševní zdraví

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás opět po roce informovat o již tradiční akci Dny pro duševní zdraví v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy ve dnech 8.9.-9.9.2020 a 16.9.2020.

V letošním roce nemocnici limituje epidemiologická situace, ale i tak chceme nabídnout veřejnosti návštěvu v našem areálu. Akce se budou konat zejména ve venkovních prostorech. Aktivity ve vnitřních prostorech budou omezeny kapacitně a podle situace budou modifikovány prohlídky oddělení.
Upozorňujeme, že vstup do zdravotnického zařízení je možný pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí roušky.

Program na DDZ 2020

Poděkování

Vážení zaměstnanci PNK, milí spolupracovníci, chci Vám velmi poděkovat za dosavadní aktivní a obětavý přístup při řešení mimořádné situace.

Ještě jednou děkuji a buďte dobré mysli, všechno nakonec dobře dopadne.

Ing. Dana Kolářová, MBA
Videa, aktuálně COVID-19

Implementace strategie reformy psychiatrické péče

V PN Kosmonosy probíhá systém vzdělávání o implementaci strategie reformy psychiatrické péče, Národním akčním plánu pro duševní zdraví 2030 a systém seminářů o kvalitě péče z hlediska WHO a Mezinárodní úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Křeslo pro hosta

Dne 22.1.2020 proběhla pravidelná akce Kulturní komise - Křeslo pro hosta.
Velice děkujeme paní ředitelce Ing. Kolářové, psychoterapeutickému týmu a týmu hipoterapie PN za úžasný večer.
Za KK Jana Jancáková

Zde naleznete video z akceXVI.světový kongres Snoezelen-MSE

Ve dnech 17.-18.10.2019 se konal XVI.světový kongres Snoezelen-MSE v Kongresovém centru Olšanka v Praze.

Psychiatrická nemocnice se aktivně zúčastnila programu s názvem příspěvku Snoezelen – MSE, Psychiatrická nemocnice Kosmonosy (Kotková V., Černá Ĺ., Břoušková B., Frátik Škarková R.). MUDr. Kotková prezentovala za tým autorů na mezinárodním fóru zkušenosti s prací s psychiatrickými pacienty, včetně uvedení kazuistik.
Psychofarmakologická konference

Ve dnech 15.-19.1.2020 se konala 62.česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník. Zaměřením konference je psychofarmakologie a léčba duševních poruch od jejich modelování v  laboratořích po klinickou praxi. Jedná se o setkání neurovědců, psychiatru, neurologů, fyziologů, farmakologů zaměřených na neurovědy.

V sekci posterů prezentoval Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy tým ve složení Mgr. Petra Vávrová, Mgr. Petra Majewská a MUDr. Tomáš Rambousek s vývěskovým sdělením Kratom a opiáty - riziko relapsu? / Krathom and opioids - a risk of relapse? (Vávrová P., Majewská P., Břoušková B., Koch R., Rambousek T.)
Zdobení stomečků

Adventní čas v psychiatrické nemocnici zpříjemnili pacientům děti z MŠ Kosmonosy - třída Kopretinky a Motýlci. Ozdobami, které vyrobili, ozdobili stromky v areálu nemocnice. Navštívili i Krámek Centrální terapie a neodešli s prázdnou.
Vánoční zpívání u koní

Přeji krásný předvánoční čas všem a dovoluji si vás pozvat na naše vánoční zpívání u koní s dětským pěveckým sborem Dalovice. Všichni jste srdečně zváni.

Za Hipocentrum PNK
Kamila Petrová
Hlavolam 2019

Krásné podzimní odpoledne v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy dne 3.10.2019 patřilo sympoziu Hlavolam XI.

Příjemná atmosféra provázela akci od začátku do konce. Celé sympozium, včetně posterové sekce, jsme letos věnovali aktuálnímu tématu – reformě psychiatrie a transformaci psychiatrických nemocnic.

Poděkování patří všem přednášejícím. V úvodním bloku představila reformu psychiatrické péče MUDr. Papežová. O závislostech a změnách v rámci reformy hovořil MUDr. Dvořáček. A tématu seniorské populace a duševních onemocnění v rámci reformy se věnoval MUDr. Krombholz.

Druhá část sympozia představila roli lidí s duševním onemocněním (RNDr. Chrtková, p.Vítková) a svépomocné organizace v reformě (p.Kašparová, p.Poljaková). Závěr sympozia pak patřit představení nově vznikajících služeb v komunitní péči - Centrům pro duševní zdraví. Na toto téma hovořila Bc. Novotná a naše kolegyně z této služby v Mladé Boleslavi p.Švancarová a p.Růžičková, DiS.

Navázali jsme opět na setkání s autory odborných textů v posterové sekci.

Také letos měli posluchači odborného programu možnost nahlédnout na různá oddělení psychiatrické nemocnice. Ukázky prací pacientů byly pro přítomné připraveny u prodejních stánků.


Těšíme se nashledanou v roce 2020.
Prim. MUDr. Veronika Kotková
Odborný garant sympozia

Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:
Hlavní sponzor:
Janssen – Cilag s.r.o.
VIPHARM Slovakia s.r.o. organizační složka CZ
Zentiva k.s.

Sponzoři:
DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Mylan Pharmaceuticals, s.r.o.
Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
PRO.MED.CS Praha a.s.


Dobrovolník 2019-11-30 - v Městském divadle v Mladé Boleslavi se oceňovalo

Dne 27.11.2019 proběhl slavnostní večer v Městském divadle v Mladé Boleslavi, na kterém byli oceňováni dobrovolníci ve zdravotně – sociální oblasti a knihovně města Mladá Boleslav.Bylo to velmi milé setkání věnované poděkování za letošní spolupráci. Obě koordinátorky – Petra Malátová a Magdaléna Beranová – připravily přijemný dobrovolnický galavečer, kterým provázel moderátor a redaktor Luboš Dvořák.

Za dobrovolníky z naší nemocnice byla oceněna Kristýna Týlová. Slečna Kristýna dochází do PN Kosmonosy jednou za čtrnáct dní a provádí střídavě animoterapii a kognitivní trénink paměti. Pravidelně svou pozornost věnuje gerontopsychiatrickým pacientům – mužům na oddělení S6. Jde převážně o léčbu všech druhů demencí, organických duševních poruch a delirií. Jedná se o oddělení, kde pacientům schází pravidelný kontakt s přirozeným světem. Pacienti mají větší problémy s orientací, pamětí a potřebují větší podporu.

Kristýna svou návštěvou nabízí pacientům bezpečný kontakt s vnějším světem. Taktéž pravidelný kontakt se zvířecím pomocníkem je pro ně zpestřením denního režimu a způsob, jak podporovat vybavování si vzpomínek na dětská léta. Kristýna napomáhá zdravotnímu personálu saturovat potřebu blízkosti a vytrhnout pacienty ze stereotypu. Je sama velmi tvořivá, když na oddělení nevezme králíky, připravuje si vlastní materiály k procvičení kognitivních funkcí. Velmi oceňujeme i její zapojení při Dnech duševního zdraví, na kterých vypomáhala při tanečně pohybové terapii se seniory. Kristýnu jsme navrhli na ocenění i pro její spolehlivost, touhu po nových zkušenostech, dobrou komunikaci a celkovému zlepšení kvality života pacientů.

Významně přispívá k pozitivnější atmosféře na oddělení.

Poděkování patří i kolegyni Mgr. Petře Majewské, která celý rok dobrovolníky v naší nemocnici koordinuje, konzultuje s nimi a motivuje je ke spolupráci. Poděkováním na galavečeru dobrovolníků byla krásná a voňavá růže.

Všichni se připojujeme k ocenění, Kristýně Týlové i Mgr. Petře Majewské děkujeme a těšíme se na další spolupráci.Vystoupení skupiny CHLAD

Dne 19.11.2019 zahrála pacientům v PN Kosmonosy folková skupina CHLAD. Vystoupení bylo spontánní, naplněné písničkami folkovými i lidovými. Kulturní sál nemocnice byl plný, zpívalo se i tleskalo do rytmu. Celá akce byly spontánní a příjemná.


Těšíme se na další setkání s muzikanty.


Divadlo v listopadu

Dne 6.11.2019 nás navštívilo Nezávislé divadlo s představením Pinocchio, které se všem líbilo. Děkujeme Nezávislému divadlu a těšíme se na další představení.


Informace z oddělení S11

Vážení příbuzní,
od 19.8.2019 začnou na našem oddělení S 11 stavební úpravy návštěvny.
Omlouváme se za ztížené podmínky návštěv způsobené rekonstrukcí.
Děkujeme za pochopení.
kolektiv odd. S 11


Jezdecké hry

Rebelové nejen ve filmovém muzikálu, ale i na hiporehabilitačních koních aneb letošní 16. ročník Jezdeckých her Hipocentra byl zároveň Dnem otevřených dveří v Hipocentru PN Kosmonosy, Máte někdy pocit, že už je toho na vás nějak hodně a že někdy míň je vlastně víc? Přesně tohle jsme cítili při plánování akcí v Hipocentru. A tak jsme se rozhodli pro letošní rok spojit dvě akce v jednu a plni očekávání se vydali na dosud neprošlapanou cestičku. Možná proto jsme jako hlavní téma celé akce zvolili hudbu z muzikálu Rebelové. Přeci jen malé rebelanství v tom bylo.
celý článekPozvánka na Dny pro duševní zdraví 2019

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy zve veřejnost i odborníky ve dnech 10., 11. a 12.9.2019  na Dny pro duševní zdraví. V souvislosti se Světovým dnem duševního zdraví každoročně pořádáme v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy pestrou nabídku aktivit pro veřejnost. Chceme Vám nabídnout různé činnosti a rozšířit Vaše povědomí o práci v psychiatrické nemocnici. Zároveň Vám chceme přiblížit často tabuizované prostředí i témata, která s duševní nemocí úzce souvisejí.
Přijďte si povídat, hrát, prohlížet, poslouchat, tvořit, cvičit, relaxovat, mlsat i nahlížet do otevřených dveří jednotlivých oddělení.

Program bohaté nabídky aktivit najdete zde

Za realizační tým prim.MUDr. Veronika Kotková, MgA. Michal Segert

Děkujeme sponzorům za podporu Dnů pro duševí zdraví

Statutární město Mladá BoleslavCentr PCO, s.r.o.Dermia - Vladimír Konrád
HAPPY DŮM s.r.o. Hartmann - Rico a.s. Ing. Vratislav Dytrych s.r.o. INSTATOP Fišer, s.r.o.
Jaroslav Ježek MSM, spol. s.r.o. OC KVARTET s.r.o. Perfect Distribution a.s.
PRAGOPERUN, spol. s r.o. PrimaStyl chráněná dílna s.r.o. Progaty s.r.o. ŘEZÁČ stavebniny
Schűlke CZ, s.r.o. SMERO, spol. s r.o. SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. Tereos TTD, a.s.
TZMO Czech Republic s.r.o. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna PharmDr. Eduard Masarčík - Lékárna u Zámku


AT Konference 2019

Na AT konferenci 2019 v Seči představily kolegyně MUDr. Ĺ.Černá a MUDr. V .Kotková příspěvek v posterové sekci Snoezelen - MSE a jeho využití v léčbě závislostí v Psychiattické nemocnice Kosmonosy. Poster vznikl v kolektivu autorů - Frátrik Škarková R., Černá Ľ., Kotková V., Břoušková B.

Poster představil slovem i fotografií koncept Snoezelen – MSE a naši 2letou zkušenost s jeho využitím v terapiích závislých klientů včetně popisu využitých technik –známých i méně známých: imaginace, relaxace, relaxace ve stylu moře či lesa, biblioterapie či práce s terapeutickými kartami.
Pozvánka na sympozium Hlavolam XI

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Vás zve na sympozium Hlavolam XI s podtitulem „Kam kráčíš, reformo…“, které se koná dne 3.10.2019 od 13 hod. Akce je určena pro odbornou veřejnost. Bližší informace k registraci najdete zde

Prim. MUDr. Veronika Kotková
Odborný garant sympozia


Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:
  Hlavní sponzor:
 • Janssen
 • VIPHARM Slovakia s.r.o., organizační složka CZ
 • ZENTIVA k.s.
  Sponzoři:
 • DESITIN PHARMA, spol. s r.o.
 • Lundbeck Česká republika s.r.o.
 • Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
 • Neuraxpharm Bohemia s.r.o.
 • PRO.MED.CS Praha a.s.
 • SERVIER s.r.o.
 • Schwabe Czech Republic s.r.o.Jezdecké hry


Ve středu 12.6.2019 od 13:00 se v jízdárně HIPOCENTRA Psychiatrické nemocnice Kosmonosy
konal již 16.ročník jezdeckých her
a 4. ročník Dne otevřených dveří Hipocentra.


Za teplého počasí jsme se zaměstnanci Hipocentra strávili přijemné odpoledne.

Dárek pro pacientku

Jedna z našich pacientek děkuje dárkyni, která jí umožnila 30.5.2019, z projektu JEŽÍŠKOVA VNOUČATA, plavbu parníkem po Vltavě a procházku Prahou. Za krásného počasí si prohlédla pražský orloj i Václavské náměstí.
Velmi si výlet užila a ještě jednou děkujeme.


DRUŽINÁČCI ŠD ZE ZÁMKU ZDOBILI AREÁL VELIKONOČNÍMI OZDOBAMI

Prvňáčci školni družiny ze zámku opět potěšili babičky v psychiatrické nemocnici. Před velikonočními svátky přišli ozdobit větve stromů vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Nechyběla barevná vajíčka z papíru a mašličky, které uvázali společně s babičkami, které se s nadšením připojily. Bylo to opět milé setkání a hlavně příjemný pocit, že naše návštěvy mají smysl.


Stezka s kočkou Lipkou

V průběhu měsíce dubna 2019 se můžete vydat na stezku v areálu Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. Slavnostní otevření za účasti sponzorů proběhne 2.5.2019 v odpoledních hodinách.
Náš projekt využívá přirozeného prostředí v prevenci duševního zdraví i v léčbě duševních potíží.
„Stezka s kočkou Lipkou“ propojuje naši nemocnici s městem Kosmonosy a je určena pro všechny věkové kategorie – od nejmladších až po seniory. Přímý kontakt s přírodou umožňuje odbourávat stres, zvyšuje soustředění se, pozornost, rozvíjí myšlení i tvořivost. Pobyt v léčebném parku podporuje naše smysly. Může zklidňovat a navozovat relaxaci, ale také aktivizovat. Při procházce se zapojíte pohybem a podpoříte Vaši fyzickou zdatnost. Dřevěné prvky v parku nabízí využití jemné motoriky, třeba při skládání pexesa či hře na dendrofon. Můžete se naučit i něco nového o přírodě. Sledování dějů v přírodě Vám může přinést prožití radosti z poznávání a zvýšení si sebevědomí.
Park je svojí dostupností ideálním místem pro návštěvy laické i odborné veřejnosti. Podporuje rozvoj sociálních vazeb a komunitního propojení.


150 let Psychiatrické nemocnice Kosmonosy

PN Kosmonosy slaví 27.4. 2019 výročí založení, v tento den před 150 lety přišli do nemocnice první pacienti.
Nemocnice chystá při této příležitosti dne 9.5.2019 od 10, 00 do 16,00 hod. Den otevřených dveří na svých odděleních, na Centrální terapii a v Hipocentru. Veřejnosti se budou věnovat zaměstnanci nemocnice a podají informace o práci na odděleních.

Více z historie nemocnice se dočtete v článku 150 let PN Kosmonosy

PRVŇÁČCI ŠKOLNÍ DRUŽINY OPĚT POTĚŠILI BABIČKY V PN KOSMONOSY

5.března prvňáčci ŠD udělali opět radost babičkám v PN KOSMONOSY k Mezinárodnímu dni žen. Nejen, že donesli dárečky pro potěšení, které pro ně s radostí vyrobili, ale hlavně zazpívali veselé písničky, zarecitovali básničky a na závěr popřáli všem krásné jarní dny. Radost a potěšení zářila ze všech. Z babiček i z dětí....


Nemocnice se může pochlubit dvěma novými floramobily

V pátek 1.3.2019 jsme převzali zbrusu nové výrobky těchto pojízdných zahrádek přímo z Lipky, která se zahradní terapii věnuje. Společně s hosty z Lipky, Ing. Zuzanou Galle a Bc. Kamilou Maryškovou, přijely zástupkyně sponzorské firmy CzeXpress international. Tato firma sponzorovala prostřednictvím charitativní akce „Ježíškova vnoučata“ výrobu jednoho floramobilu. Druhý floramobil jsme získali díky podpoře našeho projektu Nadací ČEZ.
Paní ing. Galle se ujala představení floramobilu a ukázky práce s pacientkami na oddělení pro starší ženy. Bylo milé na vlastní oči vidět, jak terapeutická činnost probíhá.
Speciální zahrádka je určená zejména pro práci u lůžka. Pojízdný stolek lze vysunout přímo nad lůžko nemocného člověka. Pomocí záhonu můžeme provádět zahradnickou terapeutickou činnost, která zlepšuje motoriku a koordinaci, vede ke zlepšení pozornosti a koncentrace, ke stimulaci smyslů a ke zklidnění a uvolnění.

A teď už jen vyrazit na oddělení a začít zahradnickou terapeutickou aktivitu!


Dobrovolnický koncert

Dne 4. 2. 2019 se uskutečnil na kulturním sále další koncert našeho dobrovolníka pana Oldřicha Brejši. Pan Brejša hraje na klávesy a zpívá široký repertoár lidových, folkových písní, zkrátka osvědčených šlágrů. Koncert měl velký úspěch, diváci byli s účinkujícím živě v kontaktu, zpívali a někteří si i zatančili. Další koncerty s panem Brejšou jsou již v plánu na březen a duben 2019. Těšíme se a děkujeme!
Mgr. Markéta Holasová, kontaktní osoba pro dobrovolnictví v PNK


ŠKOLNÍ DRUŽINA ZAVÍTALA OPĚT DO PN V KOSMONOSECH

Vánoce se blíží, tak proč nepotěšit pacienty i zaměstnance v psychiatrické nemocnici? Družináčci z 1.A a 1.B ze zámku se vydali ozdobit stromečky v areálu vánočními ozdobami, které sami vyrobili. Každý, kdo půjde kolem nebo koukne za okny, určitě ho potěší pohled na barevně vyzdobené stromky.
A jak se zpívá v písničce " sliby se maj plnit o vánocích " tak děti už teď slibují, že určitě zase přijdou navštívit seniory a něco pěkného vyrobí pro radost a potěšení.

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok....


Vánoce a Mikuláš

Pacienti oddělení léčby závislostí si vytvořili převleky (nejvíc bylo čertů) a navštívili další pacienty Psychiatrické nemocnice na odd. přijmovém , gerontopsychiatrickém a rehabilitačním. Rozdávali drobné dárky a radost v předvánočním čase.


Mikuláš na nás nezapomněl ani letos a spolu s andělem a čertem přišel 5. prosince potěšit naše pacienty i zaměstnance. Užili jsme si předvánoční pohodu, legraci a dobrou náladu a těšíme se na příště. Pacientům se akce líbila, aktivně se zapojili a zvláště pacienti ze stanice B se ve vzpomínkách vrátili k zážitkům z dětství.


Dne 5.12. 2018 proběhla na oddělení B3 jako každoročně Mikulášská besídka. Besídka se nesla ve velmi příjemném duchu, nechyběly básničky, písničky a samozřejmě sladká odměna.


V předvánočním čase na příjmovém oddělení mužů bylo živo. Tvořilo se i vystavovalo. Dne 6.12.2018 proběhla vernisáž a výstava fotek pana R. Nadchla nejen pacienty, ale i zaměstnance.Den laskavosti

U příležitosti mezinárodního Dne laskavosti 13. listopadu, navštívily děti prvních tříd ze školní družiny na zámku seniory v PN Kosmonosy. Než se vydaly na návštěvu zazpívat a přednést básničky, vyrobily pro ně dárečky, přáníčka a namalovaly obrázky pro radost. Návštěva zahřála srdíčka dětí i babiček a už teď se těšíme na další návštěvu


Divadlo v prosinci

Letos opět přišli milí herci ze seniorského divadla Heč a potěšili pacienty z psychiatrické nemocnice v Kosmonosech. Dne 12.12. si pro nás připravili pásmo koled a povídání - "Adventní a vánoční čas".
Děkujeme jim a přejeme všem krásné svátky!


Dobrovolnický koncert

Dne 12. 11. 2018 se uskutečnil na kulturním sále již podruhé koncert našeho dobrovolníka pana Oldřicha Brejši. Pan Brejša hraje na klávesy a zpívá široký repertoár lidových, folkových písní, zkrátka osvědčených šlágrů. Koncert měl velký úspěch, diváci (z řad pacientů i personálu) nejenom zpívali společně s panem Brejšou, ale nemalé množství z nich si i zatančilo na improvizovaném tanečním parketu. Doufáme, že se nám brzy povede podobný koncert uskutečnit znovu a pan Brejša nás opět poctí svojí návštěvou.
Děkujeme!
Mgr. Markéta Holasová, kontaktní osoba pro dobrovolnictví v PNK


OBLEČENÝ STROM

Páni, co nám to tu roste za stromy? Tedy….zatím je to taková první vlaštovka, ale věříme, že se nám povede shromáždit a sešít víc pletených zbytků. U nás, na textilní dílně už zase nějaké kupíme. A těšíme se, že oblečeme dalšího zeleného kamaráda.

Holky z Centrálky (rozuměj - Centrální terapie - rozuměj terapeutické dílny)

P.S. Jenom zdravě blázníme


Divadlo v listopadu

Dne 8.11.2018 přišlo mezi pacienty PN Kosmonosy opět zahrát Nezávislé divadlo. Tentokrát se všichni pobavili u Ptačí pohádky a užili si příjemné odpoledne.


Divadlo v říjnu

Páteční odpoledne 19.10.2018 hostila naše psychiatrická nemocnice představení DON Kichot de la Anča, v podtitulku „Představení, které prodlužuje život“ .
Představení vzniklo v režii B. Polívky, dnes je to již legendární inscenace, která letos slaví 30 let a 5000 repríz.
Mladí i starší diváci se zapojili v komunikativní, hravé a vtipné hře, která zpříjemnila blížící se víkend.


Příspěvek na floramobil a zahradní terapii

Děkujeme, že jste pomohli náš projekt naplnit
Sympozium HLAVOLAM X

Krásné podzimní odpoledne v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy dne 4.10.2018 patřilo jubilejnímu sympoziu Hlavolam X.
Příjemná atmosféra provázela akci od začátku do konce. Celé sympozium, včetně posterové sekce, jsme letos věnovali pohledu zpět do historie psychiatrie a léčby.

Poděkování patří celému týmu přednášejících. O své začátky v naší nemocnici a znalosti z 50 let v soudní psychiatrii se podělil Doc. MUDr.Karel Hynek, CSc. Vzpomínky i „klípky“ z tehdy Psychiatrické léčeny Kosmonosy na psychologii i psychiatrii přidala i PhDr. Jiřina Jelínková. Putování psychiatra k neurologii a jejich propojení přinesl ve své prezentaci Prof. MUDr. Martin Bojar. O tom, že psychiatrie, potažmo medicína nejsou smutné, nás přesvědčil MUDr. Radkin Honzák, CSc. Závěr patřil MUDr. Milanu Novákovi a historii psychiatrie v letech 1933-1945.

Navázali jsme opět na setkání s autory odborných textů v posterové sekci.

Výstava Ošetřovatelství okem času zastavila svými vystavenými předměty nejen pamětníky.

Také letos měli posluchači odborného programu možnost nahlédnout na různá oddělení psychiatrické nemocnice. Ukázky prací pacientů byly pro přítomné připraveny u prodejních stánků.

Milou vzpomínkovou atmosféru dokreslily dobové fotografie vystavené na sále.

Těšíme se nashledanou v roce 2019.
Prim. MUDr. Veronika Kotková
Odborný garant sympozia


Za finanční podporu děkujeme sponzorům sympozia:
  Hlavní sponzor:
 • Janssen – Cilag s.r.o.
 • VIPHARM Slovakia s.r.o., organizační složka CZ
  Sponzoři:
 • Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
 • ARDEZ PHARMA, spol.s r.o.
 • DESITIN PHARMA spol. s r.o.
 • Farmax – SVUS Pharma a.s.
 • Indivior Česko s.r.o.
 • KRKA ČR s.r.o.
 • Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
 • SERVIER s.r.o. Florentinum
 • Schwabe Czech Republic s.r.o.DDZ 2018 v PN Kosmonosy

Už po sedmé se v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy konala akce „Dny pro duševní zdraví“.

Na všechny, kteří měli zájem, čekala ve dnech 11.-13.9.různorodá nabídka aktivit. Dopoledne byly připraveny tvořivé dílny a soutěže, za které se dala získat odměna ve formě sladkostí od firmy Mocca nebo z domácí výroby.
Probíhaly workshopy s našimi koňskými terapeuty, psy i dalšími zvířátky z naší nemocnice. Každý den se spousta dětí a dospělých zájemců vydávala do otevřených tvořivých dílen a atelieru v nově zrekonstruovaných prostorech. Kdo chtěl, tak si zasportoval při fotbale, nohejbale, stolním tenise nebo kuželkách nebo zapojil své myšlení v šachách. O své nepřišli ani zájemci o jógu, orientální tanec a různé relaxační techniky. Program zpestřil koncert Ex 05, Pohodářů, Patrika Dvořáka i Hluché party. Přednášelo se a diskutovalo na témata z oblasti sexuologie či výživového poradenství, zájemci měli možnost si nechat změřit složení svého těla na bioimpedanční váze. Hojně navštívený byl stánek věnovaný Nordic Walkingu pod vedením lektora p.Fojty. Tradičně u nás byli i hosté z Věznice Rýnovice
s ukázkou výstroje a výzbroje. Dobrovolní hasiči z Janova n. Nisou nám vnesli do programu dynamiku v podobě zásahu u improvizované havárie osobního auta.
Přišli se k nám podívat zájemci všech věkových kategorií i žáci a studenti škol z Mladé Boleslavi a okolí, z Mnichova Hradiště, Turnova i Liberce.
Akce, určená pro širokou laickou i odbornou veřejnost, rodinné příslušníky pacientů i pacienty nabídla aktivity, informace i prožitky. To vše je zaměřené na lepší poznání duševních nemocí, jejich prevenci a destigmatizaci oboru.

Společně jsme si povídali, hráli, nahlíželi na oddělení, poslouchali, zpívali, tvořili, cvičili, tančili i relaxovali…

Poděkování patří všem sponzorům akce.

Věříme, že se všem u nás líbilo, a že čas u nás strávený každého obohatil o novou zkušenost.

Těšíme se v příštím roce na shledanou!

Organizátoři akce prim.MUDr. Veronika Kotková, MgA. Michal Segert a Mgr. Kateřina Krejčová
Jezdecké hry


Ve středu 20.6.2018 od 13:00se v jízdárně HIPOCENTRA Psychiatrické nemocnice Kosmonosy konal již 15.ročník jezdeckých her.

Za teplého počasí jsme se zaměstnanci Hipocentra strávili přijemné odpoledne.


Kliknutím na obrázek pozvánku zvětšíte.Den otevřených dveří na oddělení K20

Dne 12.6.2018 proběhl Den otevřených dveří a oslava 10 let fungování oddělení Resocializačního a terapeutického odd. K20 a Detoxu K20.
Na prohlídku a program přišlo skoro 300 zájemců – odborníků i laiků. Zajímali se o léčbu, diskutovali s námi, prohlíželi si oddělení. Někteří si vyzkoušeli trénink kognitivních funkcí nebo si zkusili zručnost v rámci workshopu. Jiní se zajímali o animoterapii nebo navštívili Hipocentrum.
V odpoledních hodinách proběhla akce pro ty, kteří projevili zájem podpořit naši nemocnici. I pro ně byla určená prohlídka oddělení a návštěva Hipocentra.
Počasí celé akci přálo, občerstvení všem chutnalo.
Všichni byli spokojení a společně jsme si užili příjemné chvíle.

Těšíme se na viděnou na dalším Dni otevřených dveří.

Za tým oddělení K20 prim. MUDr. Veronika KotkováKoncert pro PNK


Dne 30. 5. 2018 se uskutečnil na kulturním sále koncert kapely TriJo z Hradce Králové. Pacientům i personálu přijela kapela s repertoárem moravských a irských písní zahrát v rámci jednorázových dobrovolnických akcí. Koncert měl velký úspěch, v publiku bylo na 120 diváků. I kapele se hrálo dobře, doufáme tedy, že nás ještě někdy návštěvou poctí.

Děkujeme TriJo!

Mgr. Markéta Holasová, kontaktní osoba pro dobrovolnictví v PNKDivadlo v květnu

Dne 22.5.2018 přišlo mezi pacienty PN Kosmonosy opět zahrát Nezávislé divadlo. Tentokrát se všichni pobavili u Pohádek zahradníčka Pepina a užili si příjemné odpoledne.
A na co se můžeme těšit příště? To bude překvapení


Divadlo v lednu

Dne 16.1.2018 se nám opět představilo Nezávislé divadlo. Všechny nás vtáhli do děje Pošťácké pohádky. Octli jsme se na poštovním úřadě se všemi různými nápisy a skřítky pumprlíky. Pohádka pobavila nejenom pacienty, ale i personál a společně se těšíme na další setkání.


Divadlo v prosinci

Od r. 2013 se u nás každoročně v čase před vánoci potkávají na kulturním sále ochotníci seniorského divadla Heč a pacienti nemocnice Kosmonosy na vánočním představení, stejně tak tomu bylo i 12.12.2017. Nadšení herci zpříjemnili pacientům i personálu všední den i adventní čas. Děkujeme jim za ochotu a těšíme se za rok na viděnou!


Bohnická divadelní společnost v Sadské a Den otevřených dveří

23. 8. 2017 mezi nás opět zavítala Bohnická divadelní společnost, tentokrát s představením Jeden den Kabaret Ivan Blatný, ve kterém se s humorem a nápaditostí prolínaly informace ze života později doceněného českého básníka, opakovaně hospitalizovaného na psychiatrických pracovištích jak u nás, tak v Anglii, se zkušenostmi jednoho dne hospitalizace v současnosti. Toto vynikající představení bylo po právu oceněno opakovaným potleskem a těšíme se na příští.Den otevřených dveří v Sadské

1. 6. 2017 odpoledne proběhl již tradiční Den otevřených dveří, tentokrát ve čtvrtek. Počasí se vydařilo, byl krásný slunečný den. Pacienti se těšili, napekli sladké občerstvení a v dílničce vytvořili svíčky, keramiku a polštářky, které mohli všichni obdivovat na stáncích, stejně jako výrobky klientů Fokusu Nymburk. Opět byla hojně navštívená přednáška MUDr. Janákové, zvídavé otázky z publika byly zodpovězeny. Návštěvníci si prohlédli nejen nově zrekonstruované prostory pavilonu A, ale také zvelebené prostředí terásky za pavilonem B, kolem které loni pacienti z pavilonu A společně s pacienty z pavilonu B vysadili „motýlí keře“, které se letos hezky rozrostly a doplnily levanduli a další květinovou výsadbu. Nové židličky, stolečky a slunečníky prostředí zútulnily a vybízí k posezení a povídání kolemjdoucí z obou pavilonů i návštěvy. Vzduch provoněly grilované uzeniny a káva se sladkostmi, posedělo se, vzpomínalo se. Soudě dle reakcí zúčastněných si to všichni užili. Děkuji celému realizačnímu týmu za čas a energii vloženou do přípravy a sponzorům za finanční dary. Za Sadskou MUDr. Jahodová Hlavní sponzor: LUNDBECK s.r.o. Další sponzoři: Potraviny U Štěrbů, Zelenina Vajgl, cafe+co DELIKOMAT, Čajenka – čaje Sadská, TOP drogerie Sadská, Řeznictví a uzenářství Řehák Nymburk, Šulc Tomáš – ABBLE Kosmonosy, ALIMPEX FOOD a.s., Praha 9Víkendový klub abstinujících

Úspěšní absolventi léčby závislostí, se v rámci doléčovacího programu, zúčastnili víkendového Klubu abstinujících spolu s terapeutickým týmem. O víkendu 30.3. - 2.4.2017 navštívili Lázně Libverda v Jizerských horách. V sobotu společně vyrazili na pěší výlet na horu Smrk a k pramenům Jizery. Túru všichni úspěšně zakončili na kolonádě v Lázních Libverda. Celá skupina zvládla okruh čítající 20 km.

Mgr. Eva Chramostová
psycholog oddělení závislostí S7


Odborný seminář ...


V letošním roce se Středisko doporučené hiporehabilitace (SDH) a zároveň Středisko praktické výuky ( SPV ) Hipocentrum Psychiatrické nemocnice Kosmonosy ( PNK) rozhodlo uspořádat odborný seminář a navázat tak na úspěšné konference Psychoterapie pomocí koní ( PPK), které se konaly na půdě Hipocentra v uplynulých letech. Abychom zabili dvě mouchy jednou ranou, byl seminář součástí Dne otevřených dveří Hipocentra PNK.     ...celý článek

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz Nahoru