Stáže
O nemocnici Pro odborníky Pro veřejnost Kontakty Aktuality Úřední deska

Pro nelékařské obory v rámci specializačního vzdělávání v oboru: Organizace a řízení zdravotnictví


Stáž zašlete minimálně 1 měsíc před plánovaným termínem stáže

Kontakt na školitele: e-mail: simona.francova@pnkosmonosy.cz

Cenová tabulka

Obory

1 týden (40 hod)

Organizace a řízení zdravotnictví - praktická část OM7

500,- Kč/prac.den


Žádost o vykonání stáže - ke stažení

V den nástupu na stáž budete před podpisem smlouvy předkládat:
  • potvrzení o očkování proti žloutence typu „B“
  • potvrzení o platbě
  • index odbornosti, ev. logbook

Sdělení pro účastníky projektu: Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví, který je spolufinancován EU
potřebné dokumenty, jako je smlouva, si žadatelé zašlou, doplněnou potřebnými údaji (údaje o svém zaměstnavateli a údaje o sobě, termín stáže) současně se žádostí o výše uvedenou stáž, minimálně 1 měsíc před plánovanou stáží na adresu: simona.francova@pnkosmonosy.cz.
Ostatní údaje do smlouvy doplní akreditované zařízení a zajistí podpis poskytovatele povinné stáže.
Takto doplněná smlouva bude připravena k podpisu účastníkovi v den nástupu na stáž.
Podpis vedení zaměstnavatele účastníka si dotyčná osoba zajistí sama a poté zařídí navrácení jedné smlouvy zpět akreditovanému zařízení.