Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení A14– oddělení následné péče, muži

Informace o zdravotním stavu poskytuje lékařka ve dnech Po - Čt od 11.00 do 12.00 hodin
Víkendové dovolenky domluvit s lékařkou vždy do středy v čase 11.00 - 12.00 hodin

PrimářMUDr. Martin Matějka 326 715 921 martin.matejka@pnkosmonosy.cz
Lékař MUDr. Emília Rajniaková 326 715 961 emilia.rajniakova@pnkosmonosy.cz
Snoezelen 326 715 964
Psycholog Mgr. Simona Machavová 326 715 964 simona.machavova@pnkosmonosy.cz
Psycholog - úterý Mgr.et Ing. Radka Škarková 326 715 964 radka.skarkova@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Ivana Hájková 326 715 962 ivana.hajkova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Miluše Havlová, DiS. 326 715 963 miluse.havlova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna-sesterna  326 715 960  


Oddělení poskytuje následnou péči pro dospělé pacienty širokého diagnostického spektra. Na oddělení jsou zejména pacienti s chronickým průběhem nemoci, anebo kolísavým stavem, který komplikuje přímější resocializační postup. Pacientům je zajištěn dostatečný léčebný rozsah pro postupné osvojování si základních návyků sebepéče a jejího zvládání, podpora k nalezení bezpečného zázemí.

Součástí léčby jsou terapeutické aktivity, režim dne, léky, ale také komunitní dění, sdílení a vzájemnost. Pro pacienty jsou individuálně voleny ergoterapeutické programy, dílny, nácviky, hiporehabilitace a léčebný tělocvik. Pacienti využívají pohovory s lékařem, psycholožkou, terapeutickou skupinu s psychology, arteterapii, relaxaci (vč.snoezelenu).

S podporou zdravotně-sociální pracovnice se někteří připravují na přestup do sociálních pobytových služeb, jiným jen nabízena spolupráce s Centrem duševního zdraví (CDZ) a terénními komunitními týmy. Dovolenky k rodinám doporučujeme, jakmile to zdravotní stav dovolí.

Během léčby je vyloučena konzumace i donášení alkoholu, drog, těkavých a omamných látek. Dodržování abstinence kontrolujeme.

Po dobu hospitalizace prosíme zajistit si vlastní hygienické potřeby, čisté prádlo, přezuvky. Žádáme rodinné příslušníky a opatrovníky o dostatečnou součinnost. Více informací podá zdravotně-sociální pracovnice oddělení anebo staniční sestra.

Praktické informace pro pacienty, rodinné příslušníky a opatrovníky pacientů najdete zde.
Návštěvy jsou možné mimo individuálně volený terapeutický program pacienta, který má před volnočasovými aktivitami přednost (lze předem domluvit).PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru