Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení A13

PrimářMUDr. Jan Křen 326 715 827 jan.kren@pnkosmonosy.cz
Psycholog Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová 326 715 552 vladimira.sidlova@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Renata Konopásková 326 715 977 renata.konopaskova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Bc. Andrea Krumanová 326 715 978 andrea.krumanova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 976  

Oddělení je umístěno do nově rekonstruovaných prostor přízemí pavilonu A. Disponuje 25 lůžky, která jsou rozdělena do jednoho čtyřlůžkového a ostatních třílůžkových pokojů. Je určeno pro příjem mužů ve věku od 65 let, kteří vyžadují psychiatrickou lůžkovou péči. Poskytuje diagnostickou a komplexní psychiatrickou péči u širokého spektra duševních poruch. Jde zejména o léčbu všech druhů demencí, organických duševních poruch a delirií; dále léčbu psychóz, afektivních poruch, nekomplikovaných odvykacích stavů po odnětí alkoholu a dalších duševních poruch v seniu. V řadě případů jde o závažné stavy spojené s neklidem a ohrožením sebe nebo okolí.
Na oddělení (i obecně do psychiatrické nemocnice) nejsou přijímáni pacienti ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, které vyžadují specializovanou somatickou péči, jakou není nemocnice schopna poskytnout. Běžný dohled na stabilitu somatického stavu je samozřejmostí.
Nemocní mohou být přijati jak se svým písemným souhlasem, tak v případech ohrožení i bez něho, přičemž o dalším pobytu vzápětí rozhoduje místně příslušný soud.
Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byl pacient přijat. Hospitalizace se ukončí, jakmile již není nezbytně nutná lůžková psychiatrická léčba, a je možno navázat jinými formami: domácí, dlouhodobé (LDN) či sociální péče dle možností a zázemí.
K užívaným metodám léčby patří psychofarmakoterapie a trénink sociálních dovedností, ošetřovatelská péče, rehabilitační péče a pracovní terapie. K dispozici jsou služby sociální pracovnice: pomoc při řešení sociálních záležitostí, spolupráce s rodinami a umísťování do zařízení sociální péče.

Návštěvní hodiny: Po - Pá: 14.00 - 16.00
So + Ne: 9.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@plkosmonosy.cz , podatelna@plkosmonosy.cz
Nahoru